Early Warning

De Early Warning dienst van Investtech berekent welke koersniveaus (slotkoersen) bereikt moeten worden om de volgende handelsdag bepaalde koop- en verkoopsignalen te genereren. Dit geeft u de mogelijkheid om van te voren te bepalen wat u wilt doen als er een koop- of verkoopsignaal wordt gegeven. Hierdoor bent u voorbereid en kunt u snel reageren als dit zich ook daadwerkelijk voordoet.
Onderstaande tabel is een voorbeeld van een Early Warning tabel. Onder de tabel wordt uitgelegd hoe de informatie gebruikt kan worden.

Tabel 1: Voorbeel van een Early Warning tabel voor een aandeel.

Koerspatronen zijn aangegeven met hun steun- of weerstandsniveau. Een postitieve doorbraak van een niveau geeft een koopsignaal, een negatieve doorbraak geeft een verkoopsignaal. Ook wordt het koersdoel van de formatie vermeldt wat geldt na doorbraak van het gegeven niveau.
In het voorbeeld wordt aangegeven dat een omgekeer-kop-schouder patroon een koopsignaal zal geven als de koers stijgt tot boven de 48.42. Bij een daadwerkelijk doorbraak van dit niveau mag een verder stijging naar 79.37 of meer verwacht worden.

Korte en Lange Termijn Trading Range. Deze koersniveaus geven steun- of weerstandsniveaus aan volgens deze twee indicatoren en een doorbraak van deze niveaus geeft dan ook respectievelijk een verkoop- of koopsignaal.
Tabel 1 laat zien dat een slotkoers hoger dan 49 een koopsignaal zal genereren voor zowel de Korte als de Lange Termijn Trading Range.

Moving Average: Deze koers geeft aan bij welke waarde het 30-daags gemiddelde het 100-daags gemiddelde kruist. Een doorbraak van dit niveau genereert een koop- of verkoopsignaal en is ook een indicatie voor een trendommekeer.
Tabel 1 geeft aan dat een slotkoers lager dan 12.47 een verkoopsignaal zal geven volgens de Moving Average indicator. Als bij de slotkoers een waarde van 0 wordt gegeven, betekent dit dat het onmogelijk is dat deze indicator de volgende dag een signaal zal geven.

Hoge RSI (Relative Strength Index) geeft aan wanneer het aandeel volgens de RSI indicator overbought is (RSI meer dan 70). Wanneer de RSI overbought is betekent dit dat het aandeel de laatste tijd sterk is gestegen zonder noemenswaardige correcties. Dit kan betekenen dat een korte neerwaartse reactie te verwachten valt. Het is gebruikelijk om te wachten tot de RSI uit het overbought gebied terugkeert, dus weer onder de 70 daalt, alvorens te verkopen. RSI dient altijd gecombineerd te worden met andere observaties en indicatoren.
In tabel 1 zou een slotkoers van 54.40 een RSI waarde van 70 veroorzaken (de grenswaarde voor overbought).

Lage RSI geeft aan wanneer het aandeel volgens de RSI indicator oversold is (RSI lager dan 30). Wanneer de RSI oversold is betekent dit dat het aandeel de laatste tijd sterk is gedaald zonder noemenswaardige correcties. Dit kan betekenen dat een korte opwaartse reactie te verwachten valt. Het is gebruikelijk om te wachten tot de RSI uit het oversold gebied terugkeert, dus weer boven de 30 stijgt, alvorens te kopen. RSI dient altijd gecombineerd te worden met andere observaties en indicatoren.
In tabel 1 zou een slotkoers van een RSI waarde van 30 veroorzaken (de grenswaarde voor oversold).

Let op! We benadrukken dat het hier gaat om de slotkoers die het aangegeven niveau uit de Early Warning tabel moet verbreken. Een tijdelijke doorbraak tijdens de handelsdag is dus niet voldoende om een signaal te genereren.

 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK
Free Trial Now