Faktordiagram


Investtechs faktordiagram beskriver aksjens viktigste kvaliteter. Jo mer grønt, jo mer positiv anses aksjen å være. Hvis aksjen er nøytral eller svak på alle faktorene, samt gjennomsnittet er svakt eller ganske svakt, tegnes diagrammet i rødt.


Faktordiagram
Hver faktor gis en poengsum på en skala fra -100 til +100. Er poengsummen over +50 anses aksjen å være sterk på denne faktoren. Ved poengsum mellom 25 og 50 anses aksjen å være ganske sterk, mens -25 til +25 gir nøytral, mellom -25 og -50 ganske svak og under -50 gir svak.

Aksjen i figuren er sterk kvantitativt og teknisk, samt på stabilitet, mens den er ganske svak på innside og svak fundamentalt. Den midtre ringen i diagrammet tilsvarer en nøytral poengsum og den ytre maksimalt positiv.

For noen faktorer er det bare ett element som bestemmer faktorens poengsum, mens den for andre beregnes ut fra flere elementer. Trader-abonnement gir tilgang til informasjon om hvert av elementene som bidrar, samt den eksakte tallverdien på faktorene.

På grafsidene kan du bevege musepekeren over de forskjellige faktorene for å se informasjon om faktorens poengsum og beregningsgrunnlag.

Teknisk

Teknisk viser hvor sterk aksjen er ut fra teknisk analyse på kort, mellomlang og lang sikt. Jo sterkere aksjen er, jo større antas optimismen hos investorene og stemningen i markedet å være. Ifølge Investtechs forskning har teknisk positive aksjer utviklet seg bra, og bedre enn andre aksjer, den etterfølgende tiden.

Faktoren beregnes ut fra automatisk teknisk analyse på kort, mellomlang og lang sikt. I tillegg brukes RSI-momentum, der verdier over 70 er sterkt positivt, mens under 30 er sterkt negativt, og verdier mellom 40 og 60 er ganske nøytralt.

Teknisk analyse anses som de absolutt viktigste analysene på Investtechs sider. Les mer om analysene på våre hjelpesider, og se gjerne forskning og statistikk der vi har undersøkt hvor godt forskjellige typer signaler historisk har slått til.

Kvantitativt

Kvantitativt er et mål for hvor god avkastning aksjen estimeres å få framover i forhold til de andre aksjene i markedet. Faktoren beregnes ut fra statistisk avkastning til aksjer med lignende kvantitative egenskaper. Blant annet brukes aksjens trendstatus, støtte- og motstandsnivåer, kursformasjoner, momentum og innsidehandler, og det justeres for høy eller lav volatilitet og likviditet.

Faktoren beregnes ut fra signalstatistikk for nordiske aksjer, som presentert i Investtechs forskningsrapporter for blant annet trender, støtte og motstand og innsidehandler. De samme elementene som vises i boksen for Investtech-forskning på analysesidene inngår, men i mange tilfeller justeres verdiene ut fra aksjens likviditet og volatilitet. Spesielt vil aksjer som har ekstremt høy eller økende volatilitet, kunne bli straffet grunnet den svært negative statistiske utviklingen slike aksjer historisk har hatt.

Kun aksjer med daglig gjennomsnittsomsetning på 500.000 kroner eller mer gis en poengsum. Ved lavere omsetning ville faktoren blitt usikker, og faktoren settes da i stedet til nøytral poengsum.

Faktoren er basert på en rangering av aksjene, slik at for eksempel de 10 prosent sterkeste aksjene vil ha poengsum over 80, mens de 25 prosent sterkeste vil ha poengsum over 50 og bli klassifisert som sterk. Uansett hvor negativ eller positiv børsen er, vil da alltid 25 prosent av aksjene være sterke kvantitativt og 25 prosent svake kvantitativt.

Innside

Innside er aksjens vurdering basert på innsidehandler. Når styremedlemmer, direktører og andre meldepliktige innsidere kjøper seg opp i selskaper, indikerer det tro på kursoppgang, samt fravær av snarlige negative overraskelser. Innsideanalyse kan ses på som en forenklet fundamental analyse.

Faktoren er det samme som aksjens innsidescore. Les mer om beregningsregler og tolkning her.

Stabilitet

Stabilitet angir hvor stabil aksjekursen antas å være. Aksjer med høy stabilitet har historisk lave kurssvingninger, god likviditet og mange års historikk på børsen. I slike aksjer er risikoen for store kursfall liten, men også oppsiden kan være liten. Altså kan man forvente ganske stabil kursutvikling, med små endringer framover. Aksjer med lav stabilitet har høy risiko. De er risikable å handle og eie, og kan både falle mye og stige mye på kort tid.

Det er tre elementer som inngår i beregning av aksjens stabilitet. Dette er aksjens volatilitet, målt i hvor mye den historisk har svingt fra måned til måned, aksjens likviditet, målt i hvor mange kroner aksjen historisk omsettes for hver dag, samt aksjens alder på børs.

Volatilitet anses som den viktigste faktoren, og teller dobbelt. Aksjer med volatilitet under 10 prosent får høyest verdi på stabilitet, mens volatilitet over 40 prosent og gis lavest verdi. Volatilitet mellom cirka 17 og 25 prosent på månedsbasis gir ganske nøytral verdi.

Likviditet samsvarer ofte med selskapsstørrelse. Store selskaper er gjerne mer stabile over tid og enklere å trade enn små. Høylikvide aksjer, med likviditet over 100 millioner kroner, skårer høyest på stabilitet, mens de med likviditet under 0,1 million kroner skårer lavest. Likviditet mellom cirka 1 og 10 millioner kroner gir ganske nøytral verdi.

Nynoterte aksjer anses å ha høy risiko, da dette ofte dreier dette seg om ganske nyetablerte selskaper i en tidlig utviklingsfase, noe som innebærer stor usikkerhet. Lavest verdi gis til aksjene med under 1 års historikk. Gamle selskaper, som har vært børsnotert i 25 år eller mer, får høyeste verdi. Nøytrale verdier gis til aksjer med mellom cirka 6 og 12 års børshistorikk.

Fundamentalt

Fundamental verdi beskriver aksjens regnskapsmessige og finansielle kvalitet. Faktoren beregnes ut fra aksjekurs i forhold til selskapets inntjening og bokførte verdier, altså P/E og P/B. Høy fundamental verdi betyr gjerne lav nedsiderisiko i en aksje, mens lav fundamental verdi ofte indikerer gode vekstmuligheter og stor oppside.

En P/E under 10 gir maksimal elementverdi, mens negativ P/E eller P/E over 200 gir minimal verdi. P/E-verdier mellom 20 og 30 gir ganske nøytrale verdier. P/B under 1 gir maksimal elementverdi, mens P/B over 20 gir minimal. P/B-verdier mellom 2,5 og 4,0 gir ganske nøytrale verdier.

De to elementene P/E og P/B teller likt i faktorens samlede poengsum.

Merk at faktoren måler aksjens fundamentale verdi, altså hvilken egenkapital som ligger bak hver aksje, og hvilken inntjening selskapet har. Faktoren sier ingen ting om vekstkvaliteter. Ofte vil investorer verdsette vekst og vekstpotensial høyt, slik at de betaler mye for slike aksjer i forhold til dagens egenkapital og årets overskudd. En aksjes vekstkvalitet blir dermed lett det motsatte av aksjens verdikvalitet.

Er man på jakt etter aksjer med stort vekstpotensial, vil man normalt finne slike blant aksjene med lav fundamental verdi.

Aksjer som skårer høyt på Investtechs Fundamental-faktor har høy fundamental verdi, og anses gjerne som mer trygge og robuste, og bedre rustet til å takle uro på børsen.

 

Fire eller fem faktorer

Faktordiagrammer er tilgjengelig for alle nordiske aksjer. For norske, svenske og danske aksjer vises faktordiagrammer med de fem faktorene beskrevet ovenfor.


Faktordiagram

I det finske markedet er innsidehandler ikke tilgjengelig. For Finland og for investorabonnenter består faktordiagrammet av de øvrige fire faktorene.

Aksjen i eksempelet her er sterk teknisk og på stabilitet, mens den er nøytral kvantitativt og svakt negativ fundamentalt.

Investorabonnenter får faktordiagrammer med de fire faktorene over inkludert. Her inngår altså ikke innsidefaktoren. Merk at fundamentale nøkkeltall inngår i faktordiagrammet, også for investorabonnementer, mens det kreves traderabonnement eller høyere for alle fundamentale detaljer.

Traderabonnenter får faktordiagrammer med alle faktorene, inkludert innsidefaktoren. Det kreves professionalabonnement eller høyere for detaljer og seleksjonsmuligheter på innsidehandler.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+

Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet, aksepterer du dette. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

Investtechs bruk av informasjonskapsler

Når du bruker nettstedet vårt, lagrer vi en informasjonskapsler på enheten din. En slik informasjonskapsel brukes til å gjenkjenne enheten din slik at innstillingene dine fungerer når du bruker nettsidene våre. Informasjonen som lagres er fullstendig anonymisert. Informasjonskapslene slettes automatisk etter en viss tid.

Nødvendige informasjonskapsler

Investtech bruker informasjonskapsler for å sikre grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og språkvalg. Uten slike informasjonskapsler fungerer ikke nettstedet som det skal. Du kan derfor ikke reservere deg mot disse. Hvis du fortsatt ønsker å deaktivere slike informasjonskapsler, kan du gjøre det i din nettlesers innstillinger. Legg til denne nettsiden i listen over nettsteder som ikke har tillatelse til å lagre informasjonskapsler på enheten din.

Informasjonskapsler fra Google

Vi bruker tjenester fra Google Analytics og Google AdWords. Disse registrerer informasjonskapsler på enheten din når du besøker nettstedet vårt. Google registrerer din IP-adresse for å føre statistikk over brukeraktivitet på nettstedet. IP-adressen er anonymisert, slik at vi ikke har noen mulighet til å knytte aktivitetene til en bestemt person. Vi bruker denne statistikken for å hele tiden kunne forbedre oss. Google AdWords samler inn data slik at vår annonsering på andre nettsteder gir bedre resultater. Vi kan ikke spore data til enkeltpersoner.

Tillat informasjonskapsler fra Google