Fallende trend brutt opp

Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Aksjer som ligger i fallende trender signaliserer å falle videre. Trender varer ofte lengre enn mange investorer tror, og dermed kjøper mange for tidlig.

Fallende trend brutt oppNår en fallende trend blir brutt opp, er dette et signal om en endring i stigningstakten. Fallende trender starter ofte med en sterk falltakt, mens denne avtar ettersom tiden går. Like fullt kan bedriften være inne i en langsiktig negativ utvikling og pessimismen stadig nå nye investorgrupperinger og analytikere.

Figuren viser normalsituasjonen når en fallende trend blir brutt opp. Den opprinnelige trenden er tegnet i sort, mens den nye trenden er tegnet med blått.

 

Fallende trend brutt oppFiguren viser fasene i hvordan en trendvending ofte oppstår. Varselsignaler gis ved brudd på trendtaket, på vei opp fra B til C, mens kjøpssignal først gis ved punkt E, når kursen slutter over forrige toppunkt.

 

Volumutviklingen er viktig

Hvis et brudd opp skjer på nøytralt eller avtakende volum, er det ofte bare et tegn på passivitet blant investorene. Dette er naturlig etter en negativ nyhetsstrøm, og kan brukes til å vekte seg ned dersom man har blitt sittende i aksjen.

Hvis bruddet opp derimot skjer på økende volum, indikerer det at kjøperne aktivt må presse kursen opp for å få tak i aksjer. Dette er et tegn på en mulig positiv vending i investorpsykologien, og kan da ses på som et tidlig kjøpssignal. En bekreftelse på kjøpssignalet fås først når aksjekursen bryter over den foregående toppen i kursgrafen.

I Investtechs analyser vil en aksje som har brutt en fallende trend opp, få en teknisk trendpoengsum som er halvparten av det en aksje inne i en fallende trend vil få. Det teller halvparten så negativ når en fallende trend er brutt opp, som når aksjen er inne i en fallende trend eller den fallende trenden er brutt ned.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK