Gjensidige Forsikring (GJF.OL)

Siste sluttkurs: 189.45 (+0.75), 14. mai 2021
Hold

Lav risiko

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 14. mai 2021

Gjensidige Forsikring har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 186 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Et brudd ned gjennom 186 kroner vil imidlertid være et salgssignal. Negativ volumbalanse indikerer at volumet er høyt på nedgangsdager og lavt på oppgangsdager, noe som svekker aksjen. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk nøytral på mellomlang sikt.

Anbefaling en til seks måneders sikt: Hold (Score: 12)

Periode  
Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag-1.10%50.33+0.40%
1 uke-71.003.55%61.55+0.34%
1 måned-46.739.33%87.58-5.79%
3 måneder-24.2918.47%76.83-2.47%

Flere analyser av Gjensidige Forsikring

chart Gjensidige Forsikring (GJF) Candlesticks 22 Dager
Candlesticks
chart Gjensidige Forsikring (GJF) Kort sikt
Kort sikt: Selg
chart Gjensidige Forsikring (GJF) Middels lang sikt
Middels lang sikt: Hold
chart Gjensidige Forsikring (GJF) Lang sikt
Lang sikt: Svak kjøp
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK