Kurs nær gulvet i stigende trend

Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Aksjer som ligger i stigende trender signaliserer å stige videre innenfor trendkanalen.

Kurs nær gulvet i stigende trendNår kursen ligger nær støtten ved gulvet i trendkanalen, er oppsiden til taket i kanalen stor. Man har da mulighet til å gjøre gode kjøp, gitt at trendutviklingen fortsetter.

Samtidig er risikoen for et brudd ned større, enn når aksjen ligger i den øvre halvdelen av trendkanalen. Et brudd ned er ikke noe salgssignal, se hjelp om brudd ned på stigende trend, men aksjen vil da vurderes mindre positivt enn når kursen ligger inne i trenden.

Dermed er det ikke opplagt at det er gunstigere å kjøpe en aksje nær gulvet i en trend enn når den er i midten eller i toppen.

I Investtechs analyser teller aksjer i stigende trender like positivt, uansett om kursen ligger nær gulvet, nær taket, eller midt i trendkanalen. En aksje blir klassifiser som ”nær trendgulvet” hvis den ligger i den nedre femtedelen av trendkanalen.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK