Innsidehandler - signalstatistikk Oslo Børs og Stockhomsbørsen 1999 til 2018

Du har ikke tilgang til denne tjenesten

Ditt brukernivå: Free
Nødvendig brukernivå: Professional

Keywords: Buy signal,help topic main report,Innsideanalyse,Innsidehandel,Kjøpssignal,Oslo,Salgssignal,Sell signal,statistics,statistikk,Stockholm.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

Konkrete investeringstips:

Aksjeutvelgelse
Med verktøyet Aksjeutvelgelse kan du finne selskapene som er både teknisk positive og fundamentalt billige.

Innsidehandler
Liste over innsidehandler finner du under Innsidehandler i menyen. Følg med på innsidehandler i aksjene du eier.

Anbefalinger i Modellporteføljen, Tradingidéene, Dagens case og Morgenrapport.
Her brukes det totale tekniske bildet, med trend, kursformasjoner, volumutvikling, støtte og motstand og momentum, samt innsidehandler.

Hjelp og opplæring:
Innsidehandler
Kategorisering av innsidehandler
Investtechs Hurtigstartsguide
Stock picking-verktøy

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK