Nyhet: Nye innsidefunksjoner i Hjelp og Aksjeutvelgelse

Publisert 06.05.2020

Ifølge Investtech-forskning har aksjer der meldepliktige innsidere har kjøpt, gjort det klart bedre enn andre aksjer i den etterfølgende perioden. Sortering på innsidescore er nå inkludert i verktøyet Aksjeutvelgelse.

Investtech har hatt analyse av innsidehandler i børsnoterte selskaper siden 1999. Vår forskning viser at aksjer der meldepliktige innsidere har kjøpt, har gjort det klart bedre enn andre aksjer i den etterfølgende perioden. Meravkastningen for slike aksjer har vært 7,1 prosentpoeng annualisert sammenlignet med referanseindeksene i Norge og Sverige. Les mer i forskningsrapporten her >>

Nå har vi lansert to nyttige tillegg til våre abonnenter:

Forskningsboksen til høyre for kursdiagrammene viser informasjon om hvilke signaler som er til stede i aksjen akkurat nå. Hvis en aksje er positiv på innsidehandler, vises  det her, med link til hjelp og forskningsrapport.

I stock-picking-verktøyet Aksjeutvelgelse, kan man nå angi kriterier for innsidescore. Sett for eksempel fra 50 og opp til 100 for å få aksjene som nå har en ren kjøpsanbefaling basert på innsidehandlene i aksjen.

Kjøp fra meldepliktige innsidere i et selskap kan være et signal om at aksjen er fundamentalt billig. Generelt ønsker vi å sitte på samme side som innsiderne. Det anses tryggere å kjøpe en aksje der direktører eller styremedlemmer nylig har kjøpt, enn tilsvarende aksje uten innsidekjøp.

 

De nye funksjonene er tilgjengelig i Norge, Sverige og Danmark for Professional- og Institutional-abonnenter.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK