Selg Norwegian Air Shuttle - teoretisk lave verdier etter utskillelse av tegningsretter og gjennomføring av emisjon

Publisert 05.05.2021

Norwegian Air Shuttle noteres i dag, onsdag 5. mai, ekskludert rett til å tegne aksjer i emisjonen som er planlagt gjennomført i slutten av mai. Gårsdagens eiere i Norwegian har fått utbetalt 1,5 rett per aksje de eide til å tegne aksjer til kurs 6,26 kroner. Tegningsrettene er omsettelige og planlagt notert på Oslo Børs fredag 7. mai.

Investtech har siden kursen vendte ned i februar i fjor analysert Norwegian-aksjen 16 ganger. Vi konkluderte med anbefaling Selg 15 ganger og Svak selg 1 gang. I de siste fire analysene har vi anbefalt salg. Analysene har vært basert på tekniske kriterier.

Nå er situasjonen meget spesiell. Teknisk analyse har liten nytte på Norwegian i dag. Alt bestemmes av markedets oppfatning av selskapet og av potensialet etter at emisjonen er gjennomført.

Det er vanskelig å følge med på alle detaljene rundt de børsnoterte selskapene. For Norwegians del er det lett å få positive assosiasjoner og at aksjen kanskje kan være riktig å kjøpe: samfunnet åpner gradvis opp etter korona, mange har et oppdemmet reisebehov, flyreiser vil øke sterkt framover, og staten går inn med penger i Norwegian. Det kan høres ut som en fin kombinasjon av sterkt økende etterspørsel og lav risiko ved at staten går inn. Ikke alle har regnet på hva restruktureringen og emisjonene vil bety for verdsettelsen og aksjekursen.

Investtech har beregnet teoretisk verdi på Norwegian-aksjen og tegningsrettene.

Grunnlag:
Sluttkurs tirsdag 4. mai: 55.96
Tegningsretter: 1,5 rett per aksje.
Ex tegninsrett i dag, onsdag 5.mai.
Tegningskurs: 6.26 kr.
Emisjonsbeløp inntil 6 mrd kr

Etter emisjonen:
3.7 %: Dagens aksjonærer
90.7 %: Deltakerere i rettet emisjon, eiere hybridobligasjoner, gjeldskonvertering, herav
- Investorer i rettet emisjon: 52,5 %
- Kreditorene i hybridobligasjonene: 17,6 %
- Usikrede kreditorer, konvertering gjeld mot aksjer: 20,6 %
5.6 %: Tegningsrettsemisjon til dagens aksjonærer (faktor 1,5)
100 %: Totalt.

Etter utstedelse av 1,5 aksjer til pris 6.26 kroner til eksisterende aksjonærer blir det 2,5 ganger så mange aksjer i selskapet som tidligere.
Gjennomsnittlig pris og teoretisk pris på aksjen i dag blir (55.96 +1.5*6.26)/(1+1.5) = 26.14 kr.
De nye aksjonærene vil da sitte på 3.7+5.6=9.7 prosent av aksjene.
Teoretisk pris på tegningsrett blir 26.14 - 6.26 = 19.88 kr.

Etter utstedelse av de øvrige aksjene til 6.26 kroner blir teoretisk pris
(90.7*6.26 + 9.7*26.14) / 100 = 8.21 kr.

Dette er altså teoretisk pris, beregnet ut fra gårsdagens sluttkurs og kurs på emisjonen. Etter emisjonen vil det være omtrent 27 ganger så mange aksjer som i dag, hvorav 96,3 prosent av disse er tegnet på kurs 6.26.

Med teoretisk aksjepris på 8.21 kroner, vil teoretisk riktig pris på tegningsrett bli 8.21-6.26= 1.95 kroner.

Skulle man mene Norwegian etter emisjonen er verdt for eksempel 12 kroner per aksje, omtrent det dobbelte av emisjonskursen, vil teoretisk pris på tegningsrettene bli 12-6.26=5.74 kroner.

Vi har ikke regnet på hva Norwegian fundamentalt sett er verdt; det har andre mye bedre forutsetninger for enn oss. Ut fra tallene over anses det imidlertid helt urealistisk at aksjen, etter emisjonen, skal handles på like høye nivåer som nå.

I skrivende stund onsdag morgen er kursen 31.99 kroner og vi anbefaler salg av Norwegian Air Shuttle.

 

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

Tidligere analyse av Norwegian Air Shuttle:

Er det lurt å sette sparepengene sine i Norwegian?

Hjelp:

Risiko

Lottoaksjer

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK