Investtechs sterkeste råd for sommeren

Publisert 18.06.2021

Investtechs sterkeste råd for sommeren: Hold deg unna lottoaksjene. Eier du lottoaksjer, selg dem. Og gjør det nå.

Vår forskning gir stadig sterkere indikasjoner på at høyrisikable aksjer får en kunstig høy kurs etter kjøp fra investorer som søker raske gevinstmuligheter. Aksjene, som egentlig burde blitt priset med rabatt grunnet den store usikkerheten, får dermed det motsatte: en høyere kurs grunnet den store etterspørselen fra oppsidesøkende investorer.

Spesielt har vi sett at høyvolatile aksjer som har utløst tekniske salgssignaler har utviklet seg dårlig. Salgssignalene utløses fordi mange av investorene, også de tidligere så optimistiske risikosøkende investorene, har gått nedover i pris for å komme seg ut. Det indikerer en gryende frykt for uteblitte eller svakere selskapsresultater enn ventet, følges gjerne av at flere investorer får lignende tanker, og kursene fortsetter ned.

 

Ett eksempel: De ti prosent mest volatile nordiske aksjene (inkluderer grovt regnet lottoaksjene), som samtidig har ligget i fallende trendkanal på Investtechs mellomlange kursdiagram, har i snitt utviklet seg 7,7 prosentpoeng svakere enn referanseindeksene de påfølgende tre månedene.

Denne uken har alle de syv aksjene i Investtechs Hold-deg-unna-portefølje en månedsvolatilitet på 40 prosent eller mer, og er dermed klassifisert som lottoaksjer. Fem av de syv er samtidig teknisk negative på mellomlang sikt, og de to andre på kort eller lang sikt. Vi gjør ingen endringer i porteføljen, men gjentar vårt råd: Hold deg unna lottoaksjene, spesielt de som er teknisk negative.

 

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK