Anbefaling på de ni største aksjene på Oslo Børs

Publisert 06.04.2018

Investorene på Oslo Børs virker usikre og Hovedindeksen viser en konsolideringsformasjon. Vi har analysert de ni største selskapene. Tre av de får en ren kjøpsanbefaling, mens én får en ren salgsanbefaling.

Oppsummering:
STL - Svak kjøp

NHY - Svak selg
MHG - Kjøp - se omtale
DNB - Hold
TEL - Hold
SUBC - Svak selg - se omtale
YAR - Selg - se omtale
SALM - Kjøp
ORK - Kjøp - se omtale

Marine Harvest (MHG.OL) Siste sluttkurs: 162.30

Marine Harvest ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorene over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften.
Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 160 kroner og kursen er nå i chart-high. Det er dermed lite motstand over dagens nivå.
Volumutviklingen er også positiv, spesielt på kort sikt, og en videre oppgang for aksjen indikeres.
Ved reaksjoner ned er det nå støtte ved 160 kroner.
Investtechs anbefaling: Kjøp

Orkla (ORK.OL) Siste sluttkurs: 86.28 

Orkla ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende.
En sterk volumutvikling underbygger det fine trendbildet og indikerer at kjøperne har vært aggressive, mens selgerne har vært passive. Selv om det er motstand rundt 87 kroner, der kursen har toppet ut tidligere, indikeres dermed en videre oppgang for Orkla.
Ved reaksjoner tilbake, har Orkla støtte rundt 82 kroner.
Aksjen er negativ på innsidehandler etter at leder for Orkla Investments, Terje Andersen, den 1. mars solgte seg ned for 858.000 kroner, uten at dette tillegges avgjørende vekt.
Investtechs anbefaling: Kjøp

Subsea 7 S.A. (SUBC.OL)  Siste sluttkurs: 104.65

Subsea 7 gikk sidelengs mellom 107 og 143 kroner helt fra januar i fjor til midten av forrige uke. Da presset nervøse investorer ekstra hardt på for å komme seg ut, kursen brøt ned, og et salgssignal ble utløst.
Aksjen ligger nå i en fallende trendkanal på Investtechs mellomlange kursdiagram, noe som statistisk har vært fulgt av en klar mindreavkastning de etterfølgende månedene.
Subsea 7 styrkes noe av en positiv volumutvikling, etter de siste to dagers oppgang på høyt volum, men samlevurderingen blir likevel negativ.
Investtechs anbefaling: Svak selg

Yara International (YAR.OL) Siste sluttkurs: 329.00

Yara ga salgssignal fra en stor dobbel-topp-formasjon tidlig i februar, utløst av negative investorer som stadig gikk nedover i pris for å bli kvitt aksjene sine.
Det er nå dannet fallene trendkanaler på Investtechs kortsiktige og mellomlange kursdiagrammer. Dette signaliserer en videre svak utvikling for selskapet, og har statistisk vært fulgt av klar mindreavkastning i forhold til børsen.
Det svake kursbildet i Yara forsterkes av høyt volum på nedgangen og en negativ volumutvikling.
Investtechs anbefaling: Selg

 

 

Analysene er skrevet for publisering på e24 fredag 6. april 2018.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK