Innsiderapporten 21. oktober 2019: Få handler før resultat

Styreleder kjøper for 5 millioner kroner etter at selskapet ble notert på Oslo Merkur, mens styremedlem i shippingselskap realiserer gevinst.

Vi er nå i starten av resultatsesongen, og som vanlig før selskapene skal legge fram regnskapstall, faller antall innsidehandler betraktelig. En innsider har ikke lov til å handle aksjer i eget selskap dersom vedkommende er i besittelse av informasjon som kan være kurssensitiv og som ikke er offentlig kjent. Dette gjør at mange innsidere dermed er avskåret fra å handle inn mot resultatframleggelsen. I løpet av de siste 22 handelsdagene har innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Oslo Merkur rapportert 44 kjøp og 10 salg. Dette gir en kjøpsandel på 81 prosent på månedsbasis, tre prosentpoeng lavere enn for to uker siden. Selv om kjøpsandelen er noe ned, er det fremdeles mer enn fire ganger så mange kjøp som salg. På årsbasis er kjøpsandelen uendret på rekordhøye 90 prosent. Innsiderne fortsetter altså å investere egne penger i selskapene de kjenner fra innsiden. I likhet med andre som investerer i aksjer, ønsker også innsiderne å få god avkastning på sine investeringer, og ved å kjøpe aksjer, viser innsiderne at de tror på kursoppgang. Dersom en innsider tror kursen står foran en kommende kursoppgang, vil innsideren mest sannsynlig vente med å selge. Når en innsider likevel selger, kan det indikere at innsideren ikke ser for seg kursoppgang på kort sikt. Et salg trenger derfor ikke være et signal om at innsideren tror kursen skal falle, særlig ikke om innsideren sitter igjen med en større post etter salget.

Mens kursen i Awilco Drilling i juni i fjor var over 50 kroner en kort periode, sluttet kursen så lavt som 13,75 kroner den 10. oktober i år. Ifølge selskapets konsernsjef, Jens Berge, er aksjen nå billig. Dagen etter, den 11. oktober, kjøpte Berge 98 000 aksjer på 13,99 kroner. Konsernsjefen, som ikke hadde aksjer i selskapet fra tidligere, kjøpte med det aksjer for til sammen 1,37 millioner kroner. Dette var første innsidehandel i Awilco Drilling på snart ett år, og kjøpet gjør at aksjen går fra nøytral til nær maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

Samme dag som Oslo Børs meldte at selskapet Kahoot! ble tatt til notering på Oslo Merkur, meldte styreleder i selskapet, Eilert Hanoa, om kjøp av 123 000 aksjer. Aksjene ble kjøpt på kurs rett under 41 kroner, totalt 5,04 millioner kroner. Styrelederen sitter etter kjøpet med aksjer i Kahoot! for cirka 441 millioner kroner, tilsvarende 9,36 prosent av alle aksjene i selskapet. Kahoot! er etter dette svakt positiv på innsidehandler.

Den 14. oktober ble det rapportert flere innsidehandler i Okeanis Eco Tankers, både på kjøper- og selgersiden. Netto ble det mer kjøp enn salg, og blant kjøperne er selskapets styreleder, Ioannis Alafouzos, som kjøpte aksjer for 1,76 millioner kroner. Også selskapet Sea Shell Enterprises, som kontrolleres av styrelederens bror, Themistoklis Alafouzos, kjøpte aksjer i Okeanis. Sea Shell Enterprises kjøpte for 4,41 millioner kroner. Siste innsidekjøp var fra QVT Financial LP, som er representert i styret. Dette selskapet kjøpte aksjer for 38,9 millioner kroner. De to selgerne er selskapene VR Capital Group og Ironsides Partners LLC. Begge disse er representert i styret, og solgte for henholdsvis 19,7 millioner og 5 millioner kroner. Med flere kjøp enn salg, er Okeanis Eco Tankers positiv på Investtechs innsiderangering.

Aksjekursen i shippingselskapet StarBulk Carriers har steget over 85 prosent siden slutten av mars, fra 55,50 kroner til dagens kurs på 103 kroner. Den 14. oktober realiserte styremedlem Nicholas Karellis noe av denne verdistigningen da han solgte 6000 aksjer på kurs 11.08 dollar, eller cirka 101 kroner. Karellis solgte dermed aksjer for over 600 000 kroner, og reduserte sin beholdning av StarBulk Carriers-aksjer med cirka 11 prosent. Styremedlemmet har fremdeles aksjer i selskapet til en verdi av cirka 4,8 millioner kroner, men salget gjør at aksjen går fra nøytral til negativ basert på innsidehandler.

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

Skrevet av

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK