Innsiderapporten 23. november 2020: Stor innsideaktivitet

Aktiviteten hos innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er fortsatt høy. Siste måned er det registrert 121 handler, det høyeste antallet siden juni.

Meldepliktige styremedlemmer, direktører og andre innsidere i selskapene notert på Oslo Børs har den siste måneden meldt 101 kjøp og 20 salg. Selv om det er noen flere salg enn tidligere i høst, er det fortsatt kjøperne som dominerer. Innsiderne har historisk hatt en tendens til å kjøpe mye etter at børsen har falt. Nå kjøper de alså mye selv om børsen nærmer seg rekordnivå. Kjøpene indikerer at mange direktører og styremedlemmer ser bra oppside i egne selskaper også etter stor kursoppgang de siste månedene.

Kursen i Zalaris bunnet ut i mars i år, mens den så omtrent doblet seg fram til august. Styreleder Liselotte Hägertz Engstam, styremedlem Jon Erik Haug og EVP Sami Seikkula kjøpte seg da opp for henholdsvis 136.000, 361.000 og 39.000 kroner. I slutten av oktober og hittil i november har så styreleder Erik Langaker kjøpt seg opp for cirka 3,5 millioner kroner. Til tross for kursoppgangen, signaliserer innsiderne stor tro på eget selskap og at kursen skal videre opp.

Magnora tredoblet seg fra juli til oktober. Allerede i juni kjøpte CEO Erik Sneve, SFO Bård Olsen og styreleder Torstein Sannes seg opp i selskapet. De nevnte direktørene kjøpte seg videre opp i september, og forrige uke fikk de følge av sjefen for forretningsutvikling, Theis Hanang Pedersen, og investeringsdirektør Haakon Alfstad. Totalt er det meldt åtte kjøp til kurser nær dagens rekordnivå og til sammen 21 kjøp hittil i år - et klart signal om at innsiderne mener aksjen har mer å gå på.

Salmar er et av selskapene med maksimalt negativ poengsum på Investtechs innsiderangering. Bare forrige uke ble det meldt 11 salg fra innsiderne der. De fleste salgene var riktignok av restricted share units (RSUer), men direktør Eva Haugen solgte også vanlige aksjer. Samlet inkasserte innsiderne godt over fire millioner kroner. Foreløpig synes det som om de traff bra. De fleste salgene ble gjort til 520 kroner, mens kursen i skrivende stund er 491 kroner.

Selv om innsidekjøpene er i mindretall på Oslo Børs, har verdien deres de siste ukene klart oversteget verdien av innsidekjøpene. Ett av de største salgene har styremedlem Øivind Lønnestad Tidemandsen i XXL gjort. Han solgte seg ned for over 30 millioner kroner i to omganger. Lønnestad Tidemandsen sitter fortsatt på XXL-aksjer for nesten 700 millioner kroner, så noe definitivt salgssignal er det likevel ikke.

 

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

 

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

Nyhetsarkiv

WebTV

Hjelp og opplæring

Arkiv:

9. november: Svært aktive innsidere

26. oktober: Rekordpositive innsidere

12. oktober: Kjøp før resultatsesong

28. september: God handelsaktivitet blant innsiderne

14. september: Fortsatt økende handelsaktivitet

31. august: Økende aktivitet blant innsiderne

17. august: Få innsidehandler i sommer

22. juni: Fallende kjøpsinteresse blant innsiderne

8. juni: Økende handelsaktivitet blant innsiderne

25. mai: God handelsaktivitet blant innsiderne

4. mai: Optimisme før resultat

20. april: Optimisme blant innsiderne

30. mars: Innsiderne kjøper mer enn noen gang

16. mars: Kjøpsbonanza på børsen

2. mars: Innsiderne benyttet børsuro til å kjøpe aksjer

17. februar: Innsidekjøp etter fall på resultat

3. februar: Innsiderne fortsetter å kjøpe

20. januar: Sterke signaler

6. januar: Fem av seks handler er kjøp

2019

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK