Innsiderapporten 22. februar 2021: Eksplosjon i innsideaktivitet

Høy aktivitet og stor optimisme i etterkant av kvartalspresentasjoner.

De siste to ukene har innsiderne meldt 88 handler i egne selskaper, sammenlignet med bare 15 i foregående periode. Handelsaktiviteten hos direktører og styremedlemmer har eksplodert nå som de fleste igjen har lov til å handle i etterkant av kvartalspresentasjonene. På månedsbasis er kjøpsandelen 76 prosent. De fleste som handler, viser stor optimisme på vegne av egne selskaper, men kjøpsandelen er likevel litt lavere enn i rekordåret 2020.

Blant selskapene på Oslo Børs er det nå 81 stykker som får kjøpsanbefaling basert på Investtechs kvantitative innsidehandelanalyse, mens det er 31 som får salgsanbefaling. Vi ser på fire av selskapene det nylig har vært aktivitet i og som gir de klareste innsidesignalene.

Det er sjelden børskjempene utmerker seg med mange innsidehandler. Denne uken har vi imidlertid et unntak. I Orkla har syv innsidere, inkludert styreleder Stein Erik Hagen og konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch, kjøpt seg opp i perioden mellom selskapet presenterte sin kvartalsrapport den 11. februar og fredag forrige uke. Kjøpene følger helt tradisjonelt forløp, nemlig at de skjer i etterkant av kursfall. Etter en svak utvikling siden i fjor høst, sendte markedet Orkla-kursen ytterligere ned på kvartalsrapporten. Innsiderne signaliserer at de tror markedet har overreagert på rapporten og er for negativt, mens de selv ser en god kjøpsmulighet. Orkla er nå ett av 11 selskaper som er maksimalt positive på Investtechs innsiderangering.

Et annet selskap som er maksimalt positiv på innsidehandler, er Q-Free. Også der kjøpte innsiderne seg opp i etterkant av kvartalspresentasjonen. Styreleder Trond Valvik kjøpte mest, med litt over en halv million kroner, men også styremedlemmene Geir Bjørlo, Snorre Kjesbu og Ingeborg Molden Hegstad har kjøpt, og signaliserer god tro på at kursen skal opp.

Kid var et av selskapene der innsiderne var aktive gjennom store deler av fjoråret. Til sammen ble det meldt ti innsidekjøp i 2020 og ingen salg. Selskapet slapp sin rapport for året onsdag forrige uke. Torsdag og fredag meldte tre innsidere at de hadde kjøpt seg opp. Det største kjøpet hadde Solvei Gjelsten, relatert til innsider Gjelsten Holding AS, gjort. Hun økte sin beholdning med 2,3 millioner kroner. CEO Anders Fjeld investerte en snau million kroner, og sitter etter dette med Kid-aksjer for nærmere ti millioner kroner. Innsiderne viser at de har stor tro på selskapet og at de forventere videre kursoppgang på sikt. Fond forvaltet av Investtech eier aksjer i selskapet.

Crayon er ett av fire selskaper som er maksimalt negative på Investtechs innsiderangering. Onsdag forrige uke meldte teknologisjefen Mattias Ödlund at han solgte aksjer for nesten seks millioner kroner. Torsdag kom meldingen om at han hadde innkassert ytterligere nesten ti millioner kroner ved å selge seg helt ut av Crayon. Samtidig meldte markedsdirektør Nabil Chebbi om salg for litt over to millioner kroner. Aksjen var allerede fra før negativ på innsidehandler etter at driftsdirektør Bente Liberg solgte for 11 millioner kroner i desember i fjor. Kursen har mer enn firedoblet seg siden mars i fjor, og samlet sender innsiderne nå et klart signal om at den kanskje begynner å bli vel høy. Om ikke annet, anser de det tryggest å sikre deler av formuen, og anser risikoen i Crayon-aksjen som høyere enn tidligere.

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

 

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

Nyhetsarkiv

WebTV

Hjelp og opplæring

Arkiv:

8. februar: Sterke innsidesignaler i 2019 og 2020

25. januar: Laber innsideaktivitet

11. januar: Sterke signaler fra innsiderne

2020

21. desember: Innsidere har tjent over 150 prosent i høst

7. desember: 1,9 milliarder kroner i innsidehandel

23. november: Stor innsideaktivitet

9. november: Svært aktive innsidere

26. oktober: Rekordpositive innsidere

12. oktober: Kjøp før resultatsesong

28. september: God handelsaktivitet blant innsiderne

14. september: Fortsatt økende handelsaktivitet

31. august: Økende aktivitet blant innsiderne

17. august: Få innsidehandler i sommer

22. juni: Fallende kjøpsinteresse blant innsiderne

8. juni: Økende handelsaktivitet blant innsiderne

25. mai: God handelsaktivitet blant innsiderne

4. mai: Optimisme før resultat

20. april: Optimisme blant innsiderne

30. mars: Innsiderne kjøper mer enn noen gang

16. mars: Kjøpsbonanza på børsen

2. mars: Innsiderne benyttet børsuro til å kjøpe aksjer

17. februar: Innsidekjøp etter fall på resultat

3. februar: Innsiderne fortsetter å kjøpe

20. januar: Sterke signaler

6. januar: Fem av seks handler er kjøp

2019

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK