Innsiderapporten 11. oktober 2021: Mange kjøp i småselskaper

Siden innsidebarometeret for to uker siden, er det rapportert 48 handler i 27 selskaper. Kjøpsandelen er høye 92 prosent på månedsbasis, og vitner om stor optimisme i styret og ledelsen til mange av selskapene notert på Oslo Børs. Bare ett av selskapene med innsidehandler var fra OBX-listen. Det er spesielt i de mindre selskapene at innsiderne anses å gi sterke signaler. Kunnskap om dette kan være ekstra nyttig for investorer, da slike aksjer ofte har lav analytikerdekning.

 

Meltwater er et IT-selskap for analyse av media og sosiale kanaler, og ble notert på Oslo Børs i desember i fjor. Etter god kursoppgang like etter noteringen, har kursen falt tilbake. Styremedlem Mattias Holmström sender nå et klart positivt signal ved å kjøpe seg inn i selskapet for en snau million kroner. I juni kjøpte styreleder Jørn Lyseggen aksjer for åtte millioner kroner og styremedlem Erik Langaker for fire og en halv, og aksjen er nå maksimalt positiv på Investtechs innsiderangering.

Innsiderne i Anora, som er det fusjonerte selskapet av finske Altis og norske Arcus, sender også sterke signaler. Her har styremedlem Nils Kloumann Selte kjøpt aksjer for tre millioner kroner, mens fire andre styremedlemmer har kjøpt for mellom 192.000 og 379.000 kroner hver. Også dette vitner om stor optimisme på aksjens vegne.

Flere positive innsidere finner vi i ELOP. Selskapet som utvikler ultralydteknologi for å samle inn, vurdere og overvåke data fra betongkonstruksjoner, har mer enn halvert seg gjennom året, og måtte tidlig i oktober gjennomføre en rettet emisjon for å få mer kapital. I denne tegnet styreleder og CEO Øivind Horpestad seg for fem millioner kroner, og fikk følge av to andre styremedlemmer, CCO, CPO og COO. Tidligere i år er det meldt 13 innsidekjøp, de fleste fra styreleder Horpestad. I skrivende stund står kursen i ELOP-aksjen ti prosent under emisjonskursen, noe som skulle tilsi at innsiderne ser en god oppside i aksjen på sikt.

Dataspillselskapet 5th Planet Games omsettes lite på Oslo Børs og følges av få analytikere. Ser vi et drøyt år tilbake i tid, finner vi tre tilfeller der kursen har mer enn doblet seg på en måned, men også perioder med store fall. Siden toppen i mai i fjor, er kursen nå ned 67 prosent. Svingningene har roet seg litt det siste halve året, men det er åpenbart at både nedsiden og oppsiden i aksjen er stor. At finansdirektør Peter Ekman nå har gått inn med en liten million kroner i selskapet, og mer enn doblet sin beholdning, anses som et positivt signal, og også som en risikoreduserende faktor. Finansdirektøren ville bare kjøpt aksjer om han hadde tro på kursoppgang, og samtidig ikke satt på innsideinformasjon om nært forestående negative varsler fra selskapet.

Ta kontakt med Investtech på telefon 21 555 888 eller se her for mer informasjon om våre abonnement.

 

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

Nyhetsarkiv

WebTV

Hjelp og opplæring

Arkiv:

28. september: Høy aktivitet og optimisme hos innsiderne

13. september: Aktive innsidere etter kvartalsrapportering

30. august: Liten aktivitet, men sterke signaler i flere selskaper

16. august: Sommerstille blant innsiderne

9. juli: Gründere og investorer kjøper

7. juni: Usedvanlig mange innsidekjøp

21. mai: Innsidere kjøper i børstaperne

3. mai: Rekordpositive innsidere

19. april: Kjøp etter kursfall

6. april: Moderat aktivitet, men to sterke kjøpssignaler

22. mars: Sterke kjøpssignaler fra innsiderne

8. mars: 148 innsidehandler siste måned

22. februar: Eksplosjon i innsideaktivitet

8. februar: Sterke innsidesignaler i 2019 og 2020

25. januar: Laber innsideaktivitet

11. januar: Sterke signaler fra innsiderne

2020

21. desember: Innsidere har tjent over 150 prosent i høst

7. desember: 1,9 milliarder kroner i innsidehandel

23. november: Stor innsideaktivitet

9. november: Svært aktive innsidere

26. oktober: Rekordpositive innsidere

12. oktober: Kjøp før resultatsesong

28. september: God handelsaktivitet blant innsiderne

14. september: Fortsatt økende handelsaktivitet

31. august: Økende aktivitet blant innsiderne

17. august: Få innsidehandler i sommer

22. juni: Fallende kjøpsinteresse blant innsiderne

8. juni: Økende handelsaktivitet blant innsiderne

25. mai: God handelsaktivitet blant innsiderne

4. mai: Optimisme før resultat

20. april: Optimisme blant innsiderne

30. mars: Innsiderne kjøper mer enn noen gang

16. mars: Kjøpsbonanza på børsen

2. mars: Innsiderne benyttet børsuro til å kjøpe aksjer

17. februar: Innsidekjøp etter fall på resultat

3. februar: Innsiderne fortsetter å kjøpe

20. januar: Sterke signaler

6. januar: Fem av seks handler er kjøp

2019

16. desember: Fem av seks handler er kjøp

2. desember: Millionkjøp i fisk og eiendom

18. november: Innsidere med stor tro på egne selskap

4. november: Sterke signaler fra innsiderne

21. oktober: Få handler før resultat

7. oktober: 14 selskaper maksimalt positive

23. september: Innsidere fortsetter kjøpene

9. september: Innsiderne har aldri vært mer positive

26. august: 13 aksjer er maksimalt positive

12. august: Optimisme tross lavere aktivitet

24. juni: Innsiderne fremdeles optimister

3. juni: Innsiderne fortsetter å kjøpe aksjer

20. mai: Innsidere kjøper etter resultatframleggelse

15. april: Innsiderne satte ny rekord på Oslo børs

1. april: Innsiderne fortsetter å kjøpe

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK