Rektangelformasjoner - forskningsresultater India

Publisert 23.04.2019

Aksjer med kjøpssignal fra rektangelformasjoner har i gjennomsnitt etter tre måneder steget 4,9 %, mens aksjer med salgssignaler fra rektangelformasjoner har falt 0,5 %. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 12 år med data fra National Stock Exchange i India.

Rektangelformasjoner dannes i aksjekurser når det over tid har vært relativt likevekt mellom kjøpere og selgere av aksjene. Når slike formasjoner brytes, indikerer det i følge teknisk analyse at investorpsykologien er i ferd med å endre seg.

Rektangelformasjon kjøp

Figur 1: Kjøpssignal fra rektangelformasjon.

Rektangelformasjon selg

Figur 2: Salgssignal fra rektangelformasjon.

Et brudd opp på en rektangelformasjon utløser et kjøpssignal og et brudd ned utløser et salgssignal. Forskningssjef Geir Linløkken i Investtech har undersøkt hvilke kursbevegelser som har fulgt etter henholdsvis kjøpssignaler og salgssignaler fra rektangelformasjoner på National Stock Exchange i India over en periode på 12 år fra 2007 til 2018.

Til sammen identifiserte Investtechs datamaskiner 3717 kjøpssignaler og 3004 salgssignaler i perioden.


Klikk på figuren for større versjon.

Grafen viser gjenomsnittlig kursutvikling ved kjøps- og salgssignaler fra rektangelformasjoner på National Stock Exchange i India identifisert av Investtechs automatiske algoritmer på mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Kjøpssignaler er den blå kurven og salgssignaler den røde. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Referanseindeksen er den sorte linjen.

Aksjer med kjøpssignaler har i gjennomsnitt etter tre måneder steget 4,9 %, mens salgssignaler har falt 0,5 %. I forhold til gjennomsnittlig børsutvikling i perioden, har kjøpssignalene gått 1,8 prosentpoeng bedre enn børsen og salgssignalene 3,6 prosentpoeng dårligere. Kjøpssignalene har dermed gitt en annualisert meravkastning på 8,0 prosentpoeng, og salgssignalene en annualisert mindreavkastning på 15,0 prosentpoeng.

Du finner flere resultater og detaljer i forskningsrapporten som du kan lese her.

 

 

Keywords: Kjøpssignal,National Stock Exchange India,NSE,REC,Rektangel,rektangelformasjoner,Salgssignal,statistikk.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK