Investtechs sommerskole del 3: Langsiktighet

Publisert 05.07.2021
Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken og forvaltningssjef Fredrik Tyvand.

I tidligere Investtech-artikler har vi sett at mange investorer gjør feil ved å ha en forkjærlighet for å kjøpe aksjer som har falt, samtidig som de er for raskt ute med å selge etter kursoppgang. Vi så også at handel med såkalte lottoaksjer er fristende, men gir tap for de aller fleste.

En annen feil som mange småsparere gjør, er at de generelt tenker lite på risiko, eller ikke er bevisst på risiko i det hele tatt.

Så la oss gjøre det helt klart med en gang: Investering i aksjer er forbundet med risiko. Du kan tape penger! Men noen enkle grep kan redusere sannsynligheten for store tap. Her ser vi på ting du kan gjøre for å minske risikoen.

Investtechs sommerskole består av fire deler. Del 1 og 2 ble publisert forrige uke. Under følger del 3.

Del 3: Langsiktighet

Vær langsiktig

Er man på børsen i noen få måneder, er sannsynligheten stor for at man opplever kursnedgang eller er uheldig med aksjene man velger. En slik risiko vil reduseres betydelig over tid. Ifølge en studie fra Bank of America Securities, presentert på Yahoo, har man ved å være 20 år eller mer i markedet, aldri tapt penger.

Investtechs egen statistikk viser at om vi går helt tilbake til 1928, slik at vi får med depresjonen 30-årene, ville man i USA med 20 års horisont i tre prosent av tilfellene tapt penger.

Børsen har statistisk vært et meget gunstig sted å plassere pengene for langsiktig sparing. Vi tenker man bør ha en sparehorisont på minst to år, gjerne fem eller mer, for å være investert på børsen. Er man mer kortsiktig enn to år, vil risikoen for tap være høy.

Vi har laget statistikk for hvordan de nordiske børsene har utviklet seg over forskjellige perioder fra en dag til 20 år, samt for hele perioden Investtech har data for. Datagrunnlaget starter i henholdsvis 1983, 1996 og 1997 for henholdsvis Norge, Sverige og Danmark, og vi så på referanseindeksene i hvert av markedene fram til juni 2021.

Om man var investert bare en enkelt dag, var sannsynligheten for gevinst 53-55 prosent. Sannsynligheten for tap var dermed 45-47 prosent. Var man investert i én måned, ble gevinstsannsynligheten 62-64 prosent, stigende til 68-74 prosent for ett år og 76-81 prosent for to år. Med en sparehorisont på fem år, hadde sannsynligheten for gevinst økt til 85-91 prosent, mens man alltid har hatt positiv avkastning om man var i markedet i ti år eller mer.

Sagt med andre ord; ganske langsiktige investorer, med sparehorisont på to år, har historisk hatt i overkant av 20 prosent sannsynlighet for tap. Tapssannsynligheten falt til 9-15 prosent om man var fem år i markedet, og til null om man var ti år eller mer. Statistikken tilsier at jo mer langsiktig man er, jo lavere er sannsynligheten for tap.

Vær investert

 En risiko mange ikke tenker på, er hva det betyr å stå ute av markedet. Det er fryktelig surt å sitte med kontanter når man har bestemt seg for å spare i aksjer, solgt seg ut på kort sikt, og ser at aksjene bare går og går.

I forbindelse med utbruddet av covid19-viruset, var det mange børser verden over som falt kraftig. Med mindre man hadde noen av de ytterst få aksjene som ikke falt, hadde det vært best å stå med så mye som mulig i kontanter da dette inntraff. Det er imidlertid svært vanskelig å treffe topper og bunner i markedet, og om man hadde solgt seg ut da fallet tiltok, er det ikke sikkert man hadde kjøpt seg inn igjen tidlig nok til å få med seg oppgangen som har vært etter at markedet bunnet mot slutten av mars.

I Investtech har vi sett på forskjellige tilnærminger til hvordan man kan forsøke å time markedet ved å se på avkastningen til hovedindeksen. De to enkleste strategiene man kan tenke seg, er enten "Når markedet har steget mye, kan det snart komme en reaksjon. Jeg selger meg ut, og venter med å gå inn igjen til etter at markedet har falt.", eller man kan tenke "Jeg sitter så lenge markedet fortsetter opp, men om det faller mer enn for eksempel 10 prosent, anser jeg dette som starten på en større nedgang, og selger meg ned."

Markedene faller med ujevne mellomrom. Det tryggeste er å være investert.

Begge disse strategiene har vist svakere resultater enn om man til enhver tid er investert i markedet. Man selger for tidlig, og kommer for sent inn i markedet igjen. Skal man være langsiktig i aksjemarkedet, har det statistisk vært mer å hente på å være fullt investert hele tiden, enn å gå ut og inn av markedet på bakgrunn av slike strategier som skissert over.

Våren 2021 gjennomførte vi et forskningsprosjekt på investoradferd under koronapandemien, støttet av Norges Forskningsråd. Vi fant at et stort flertall av aksjene ga salgssignaler på vei inn i koronakrakket, og at det etter noen uker ble svært vanskelig å finne alternative aksjer å investere i. På det verste hadde 96 prosent av aksjene utløst salgssignaler, mens bare fire prosent var positive. Situasjonen skyldes den voldsomme frykten koronasituasjonen skapte i markedet, og at mange investorer rett og slett flyktet bort fra usikre aksjer. Det kan være lett å bli revet med, og sikre verdier, tross lavere kurser. Mange av de som solgte da, gikk glipp av store deler av den etterfølgende raske oppturen. En klar konklusjon var at det er lett å bli påvirket av nyheter og store markedsbevegelser, men at det er svært viktig å holde seg i markedet om man er langsikt.

Ved å være investert, er det alltid en fare for at investeringene faller, men om man står utenfor markedet, er det enda større fare for at man går glipp av gode perioder. Har man først bestemt seg for å spare langsiktig i aksjer, er Investtechs anbefaling å være i markedet hele tiden.

Vær tålmodig

Noe av det vanskeligste med å være investor, er å være tålmodig. Når man har funnet en aksje man vil kjøpe, vil man gjerne inn så fort som mulig. Kanskje har man allerede solgt en annen aksje, og har pengene klare. Man er redd for at aksjen stikker av gårde, og man blir stående igjen og går glipp av muligheten. Lite er så surt som å ha tenkt å kjøpe en aksje, ha hatt muligheten, men ikke slått til, og så se at aksjen ruser av gårde.

Prøver man å handle fort, vil man ofte måtte være aggressiv. Da må man betale de beste kursene som blir tilbudt, og kanskje gå opp i spreaden mellom kjøper og selger i ordreboken. Man tenker kanskje at om jeg betaler en halv prosent ekstra nå, så er det lite hvis aksjen stiger 10 eller 20 prosent den neste uken.

Problemet er om man gjør det både når man kjøper og selger, og kanskje mange ganger per år, blir kostnadene store.

Investtech har forsket på kursutvikling i etterkant av tekniske kjøps- og salgssignaler. De beste signalene har typisk statistisk steget cirka fem prosent på tre måneders sikt, eller 20 prosent annualisert. Det er lett å tenke at mesteparten av kursoppgangen kommer rett etter signalene, men det er ikke tilfellet. Avkastningen kommer veldig lineært, fra dag til dag. Om man venter en dag eller en uke spiller dermed statistisk liten rolle.

Eksempelet under viser hvordan aksjer med brudd opp gjennom motstand har utviklet seg de første 22 handelsdagene etter signal. Totalt var det 43.367 signaler i nordiske aksjer, og gjennomsnittet av disse ble en oppgang på 1,6 prosent etter en måned, mot cirka 0,9 prosent for referanseindeksene. På årsbasis ga slike aksjer en meravkastning på 5,1 prosentpoeng sammenlignet med referanseindeksene.

Det interessante her, er at avkastningen og meravkastningen har kommet veldig jevnt fordel over de første 22 dagene. I gjennomsnitt har kursen steget cirka 0.07 prosent per dag, mot cirka 0.04 prosent for referanseindeksen. Differansen er altså 0.03 prosentpoeng. Regner vi med litt sterkere oppgang de første dagene, vil man kanskje gjennomsnittlig tape 0.05 prosent med å vente én dag med å handle.

Altså: Det kan være kostbart å ha hastverk. Du reduserer risikoen ved å være tålmodig. Man må tåle å se gode muligheter slippe. Det fine er imidlertid at det kommer alltid mange nye gode muligheter!! Og får man ikke handlet i dag, sier Investtech-statistikken at handelen i morgen er nesten like god.

Fjerde og siste del av Investtechs sommerskole publiseres førstkommende onsdag. Følg med!

 

Skrevet av

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK