Nytårsraketter København 2019

[This article is not yet translated to NOR. Showing untranslated version.]
Publiceret 11.12.2018

Herunder præsenteres Investtechs portefølje af nytårsraketter. Dette er aktier, der, baseret på flere statistiske kriterier, vil gøre det godt, og bedre end børsen, de kommende uger.

Kriterie 1: Aktier, der er faldet meget

Aktier, der er faldet meget, har traditionelt set udgjort størstedelen af aktierne i porteføljen af nytårsraketter.

Tanken er, at aktier, der er gået svagt frem mod starten af december, ofte får sig et ekstra knæk frem mod jul. Det kan skyldes investorer, der vil realisere tab eller pynte porteføljen før årets regnskab gøres op. Derefter får de samme aktier en god optur i julen eller i begyndelsen af januar, når sælgerne er borte og måske køberne er kommet tilbage.

Investtech har lavet en liste med de aktier på Københavnbørsen, der har haft den svageste udvikling hidtil i år, og som dermed kan være gode kandidater til at blive nytårsraketter.

Aktierne på Københavnbørsen, der per slutkurs 10. december er i 2018 er faldet minst 25 %: NKT, PNDORA, DANSKE, BAVA, ALMB, SOLARB, SYDB, G4S, NLFSK og JYSK. Aktiene der har faldet mere end 40 procent fra årets højeste kurs, er: NKT, PNDORA, AMBUB, BAVA, LUN, DANSKE og DFDS.
Beregnet for aktier med en omsætning på mere end 1 million kroner per dag i gennemsnit.

Kriterie 2: Små selskaber

Små selskaber gør det statistisk set bedre end store selskaber i tiden omkring nytår - særligt i januar. Statistik, Investtech har beregnet for Københavnbørsen i perioden 2005 til 2015, viser, at 60-80-procentpercentilen, tilsvarende aktier med mellem cirka 0,5 og 7 millioner kroner i gennemsnitlig daglig omsætning, har klaret sig bedre end de mest omsatte aktier. Merafkastningen har været 2,1 procentpoint i januar, mens klassen har givet en mindreafkastning på 0,9 procentpoint i december.

Statistik, Investtech har beregnet for Stockholmsbørsen i perioden 2005 til 2018, viser 60-80-procentpercentilen af aktierne en 0,8 procentpoint merafkastning i forhold til de største aktier i december, og 1,7 procentpoint merafkastning i januar.

For Oslo Børs i perioden 1996 til 2018, viser, at 60-80-procentpercentilen af aktier baseret på likviditet, tilsvarende aktier med mellem cirka 2,5 og 17 millioner kroner i gennemsnitlig daglig omsætning, har steget likt med de største aktier i december og 3,4 procentpoint mere end de største aktier i januar.

København Stockholm Oslo
Percentil Kommentar December Januar December Januar December Januar
80-100 Omsat over ca 10 mio kr/dag 2,2% 2,3% 1,6% -0,1% 3,2% -0,4%
60-80 Omsat ca 0,5-10 mio kr/dag 1,3% 4,4% 2,4% 1,6% 3,2% 3,0%
Merafkastning små/medelstora selskab -0,9%p 2,1%p 0,8%p 1,7%p 0,0%p 3,4%p

Kriterie 3: Volatile selskaber

Højvolatile selskaber - altså aktier, hvor kursen svinger meget fra dag til dag - gør det dårligere end børsen i december, men meget bedre i januar. Dette fremgår af statistikk Investtech har beregnet ved at dele aktierne ind i fem klasser baseret på volatilitet. Statistikken er for Oslo Børs over perioden 1996 til 2018, for Stockhomsbørsen 2005 til 2018 og for Københavnsbørsen over perioden 2005 til 2015 - for alle selskaberne med en gennemsnitlig daglig omsætning på 0,5 millioner kroner eller mere.

København Stockholm Oslo
Percentil Kommentar December Januar December Januar December Januar
0-20 Mindst volatile 2,1% 1,6% 1,1% 2,5% 1,5% 2,1%
20-40 2,0% 3,3% 2,0% 2,0% 3,4% 2,2%
40-60 1,4% 3,9% 2,5% 1,8% 4,5% 1,0%
60-80 1,4% 4,3% 2,2% 2,0% 3,9% 2,7%
80-100 Mest volatila 0,3% 4,7% 1,2% 2,3% 3,3% 2,4%

Kriterie 4: Teknisk billede

Aktier med købssignaler fra tekniske indikatorer - så som trender og kursformationer, alternativt varselssignaler om opadgående, såsom positiv volumen eller momentum - anses for at være tegn på, at investorpsykologien står over for en positiv drejning. For mange lignende forhold har Investtech udført forskning, der viser sammenhængen mellem signaler og kommende afkastning.

Dette er de centrale faktorer i Investtechs analyser, som vi ser på hele året, og som ligger til grund for Investtechs abonnementstjeneste på aktieanalyser.

Samlet vurdering

Investtech har gennemgået alle aktierne på Københavnbørsen og vurderet dem efter kriterierne herover.

Vi er kommet frem til en portefølje af aktier, som vi tror vil klare sig godt i perioden fra midten av december til begyndelsen af januar.

Læg mærke til, at mange af aktierne har en meget høj risiko. Man må dermed være forberedt på store tab i enkelte af disse. Baseret på historisk udvikling af aktier med lignende karakteristika og på samme tid af året, mener vi imidlertid, at man kan blive godt betalt for at tage en kalkuleret risiko i en portefølje af disse aktier nu.

Læg også mærke til, at alle aktierne er smallcaps med relativt lav daglig omsætning. Det kan føre til store kursbevægelser fra dag til dag, da mange ønsker at købe eller sælge. I sådanne tilfælde kan det være værd at studere andre aktier med lignende karakteristika, og måske købe disse i stedet.

Nytårsraketter 2019

Ambu B (AMBUB.CO) Seneste slutkurs: 136.80

Mer end halvered siden august. Reagert op, brudt op fra faldende trendkanal. Nær støtte ved 125-137 kroner. Høj lividitet er minus, men høj volatilitet er pluss.

ChemoMetec A/S (CHEMM.CO) Seneste slutkurs: 91.40

Stigende trend, positiv volumenbalance og høj RSI. Høj volatilitet og lav likviditet. Brud over 94 kroner vil udløse købssignal.

H+H International (HH.CO) Seneste slutkurs: 103.00

Stigende trend, faldt tilbage siste tiden. Små selskab. Positiv volumenbalance - sundhedstegn.

Per Aarsleff Holding A (PAALB.CO) Seneste slutkurs: 185.20

Faldt 30 procent siden august. God støtte ved 180 kroner. Positiv volumenbalance.

Solar (SOLARB.CO) Seneste slutkurs: 260.50

Faldt 37 procent siste tre måneder. Reageret op fra kortsigtet støtte ved 243 kroner. Lav-likvid. Rekyl op?

Torm Plc (TRMDA.CO) Seneste slutkurs: 44.60

Brudt op fra faldende trendkanal. Støtte ved 43 kroner.

Veloxis Pharmaceutical (VELO.CO) Seneste slutkurs: 1.98

Stærk udvikling indenfor opadgående trendkanal. Inget modstand over dagens kursniveua. Positiv volumenbalance og høj RSI/momentum - kursen godt kan stige videre på kort sigt. Volatil og lavlikvid.

Zealand Pharma A/S. (ZEAL.CO) Seneste slutkurs: 88.20

Krafig ned i september/oktober. Reagert op fra støtte ved 80 kroner. Positiv volumenbalance. Bra volatilitet, men noe høj likviditet. Brud over 90 kroner er købssignal.

Skrevet av

Fredrik Tyvand
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK