Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 27. nov 2015 20.70 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 27. nov 2015 984.69 -0.46   
 Eidesvik Offshore EIOF 27. nov 2015 10.30 +5.10   
 Eiendomsselskaper OSE4040 27. nov 2015 538.53 -0.00   
 Ekornes EKO 27. nov 2015 93.50 -1.32   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 27. nov 2015 0.34 +4.62   
 EMAS Offshore Limited EMAS 27. nov 2015 1.18 0.00   
 Energi OSE1010 27. nov 2015 575.78 -1.36   
 Energi OSE10 27. nov 2015 575.78 -1.36   
 Entra ASA ENTRA 27. nov 2015 72.00 +0.35   
 Eqology ASA. EQO 27. nov 2015 0.90 0.00   
 Europris ASA EPR 27. nov 2015 39.50 +2.33   
 Farstad Shipping FAR 27. nov 2015 20.00 -2.91   
 Finansielle tjenester OSE40 27. nov 2015 1 143.58 -0.11   
 Finansieringsselskaper OSE4020 27. nov 2015 479.83 -1.24   
 Flex Lng FLNG 27. nov 2015 10.50 0.00   
 Fondindeks OSEFX 27. nov 2015 618.51 -0.39   
 Forbruksvarer OSE25 27. nov 2015 1 012.65 -0.46   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 27. nov 2015 1 267.42 -1.32   
 Forsikring OSE4030 27. nov 2015 459.44 -0.29   
 Forsyningsselskaper OSE55 27. nov 2015 387.81 +0.60   
 Forsyningsselskaper OSE5510 27. nov 2015 387.81 +0.60   
 Fred. Olsen Energy FOE 27. nov 2015 38.98 -0.76   
 Frontline FRO 27. nov 2015 25.40 -2.31   
 Funcom FUNCOM 27. nov 2015 0.96 +1.05   
 Gaming Innovation Group Inc. GIG 27. nov 2015 1.72 +2.99   
 Ganger Rolf GRO 27. nov 2015 47.50 -3.06   
 GC Rieber Shipping RISH 27. nov 2015 9.72 -0.82   
 Gjensidige Forsikring GJF 27. nov 2015 140.10 -0.21   
 Golden Ocean Group Limited GOGL 27. nov 2015 14.80 +6.09   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK