Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 23. apr 2014 82.00 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 23. apr 2014 919.81 -0.93   
 Eidesvik Offshore EIOF 23. apr 2014 32.90 0.00   
 Eiendomsselskaper OSE4040 23. apr 2014 430.57 +0.39   
 Eitzen Chemical ECHEM 23. apr 2014 6.48 -0.31   
 Ekornes EKO 23. apr 2014 94.50 -1.82   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 23. apr 2014 7.14 -0.42   
 Eltek ELT 23. apr 2014 7.35 -0.68   
 EMS Seven Seas ASA EMS 23. apr 2014 3.50 +6.06   
 Energi OSE1010 23. apr 2014 745.41 -1.17   
 Energi OSE10 23. apr 2014 745.41 -1.17   
 EOC EOC 23. apr 2014 6.29 +0.32   
 Eqology ASA. EQO 23. apr 2014 2.20 -0.45   
 Evry ASA EVRY 23. apr 2014 10.25 +0.49   
 Farstad Shipping FAR 23. apr 2014 126.50 -1.17   
 Finansielle tjenester OSE40 23. apr 2014 981.04 -0.21   
 Finansieringsselskaper OSE4020 23. apr 2014 450.17 +0.45   
 Flex Lng FLNG 23. apr 2014 5.70 -3.39   
 Fondindeks OSEFX 23. apr 2014 543.56 -0.11   
 Forbruksvarer OSE25 23. apr 2014 521.63 +0.63   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 23. apr 2014 1 022.61 -1.49   
 Forsikring OSE4030 23. apr 2014 348.76 -1.13   
 Forsyningsselskaper OSE5510 23. apr 2014 256.31 +0.06   
 Forsyningsselskaper OSE55 23. apr 2014 256.31 +0.06   
 Fred. Olsen Energy FOE 23. apr 2014 177.50 -3.53   
 Frontline FRO 23. apr 2014 21.30 -2.74   
 Funcom FUNCOM 23. apr 2014 4.33 +1.64   
 Ganger Rolf GRO 23. apr 2014 111.00 -1.77   
 GC Rieber Shipping RISH 23. apr 2014 48.00 -2.15   
 Gjensidige Forsikring GJF 23. apr 2014 122.30 -1.37   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.