Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 16. apr 2014 82.00 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 16. apr 2014 898.17 -0.01   
 Eidesvik Offshore EIOF 16. apr 2014 32.90 0.00   
 Eiendomsselskaper OSE4040 16. apr 2014 425.38 -0.10   
 Eitzen Chemical ECHEM 16. apr 2014 6.50 +3.17   
 Ekornes EKO 16. apr 2014 94.50 0.00   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 16. apr 2014 6.86 -1.30   
 Eltek ELT 16. apr 2014 7.40 0.00   
 EMS Seven Seas ASA EMS 16. apr 2014 3.20 0.00   
 Energi OSE10 16. apr 2014 752.56 +0.92   
 Energi OSE1010 16. apr 2014 752.56 +0.92   
 EOC EOC 16. apr 2014 6.28 +0.96   
 Eqology ASA. EQO 16. apr 2014 2.21 0.00   
 Evry ASA EVRY 16. apr 2014 10.15 +2.01   
 Farstad Shipping FAR 16. apr 2014 120.00 +1.69   
 Finansielle tjenester OSE40 16. apr 2014 957.20 +1.07   
 Finansieringsselskaper OSE4020 16. apr 2014 433.13 -0.73   
 Flex Lng FLNG 16. apr 2014 5.70 0.00   
 Fondindeks OSEFX 16. apr 2014 532.47 +0.80   
 Forbruksvarer OSE25 16. apr 2014 504.07 +1.21   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 16. apr 2014 1 017.06 +0.55   
 Forsikring OSE4030 16. apr 2014 345.66 +1.82   
 Forsyningsselskaper OSE55 16. apr 2014 255.47 +0.25   
 Forsyningsselskaper OSE5510 16. apr 2014 255.47 +0.25   
 Fred. Olsen Energy FOE 16. apr 2014 196.10 -0.61   
 Frontline FRO 16. apr 2014 19.40 -3.00   
 Funcom FUNCOM 16. apr 2014 4.09 +3.28   
 Ganger Rolf GRO 16. apr 2014 115.00 0.00   
 GC Rieber Shipping RISH 16. apr 2014 49.06 0.00   
 Gjensidige Forsikring GJF 16. apr 2014 121.90 +2.09   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.