Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 30. sep 2014 71.50 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 30. sep 2014 1 046.00 +0.27   
 Eidesvik Offshore EIOF 30. sep 2014 28.90 0.00   
 Eiendomsselskaper OSE4040 30. sep 2014 489.26 -0.33   
 Eitzen Chemical ECHEM 30. sep 2014 3.71 -13.32   
 Ekornes EKO 30. sep 2014 76.25 -0.97   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 30. sep 2014 3.91 -2.74   
 Eltek ELT 30. sep 2014 9.25 +2.66   
 EMAS Offshore Limited EMAS 30. sep 2014 5.10 +0.99   
 Energi OSE1010 30. sep 2014 757.56 +0.51   
 Energi OSE10 30. sep 2014 757.56 +0.51   
 Eqology ASA. EQO 30. sep 2014 2.48 0.00   
 Evry ASA EVRY 30. sep 2014 17.50 +4.17   
 Farstad Shipping FAR 30. sep 2014 84.75 -0.59   
 Finansielle tjenester OSE40 30. sep 2014 1 159.65 -0.27   
 Finansieringsselskaper OSE4020 30. sep 2014 486.47 -1.56   
 Flex Lng FLNG 30. sep 2014 8.00 +0.63   
 Fondindeks OSEFX 30. sep 2014 588.07 +0.41   
 Forbruksvarer OSE25 30. sep 2014 588.64 -0.48   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 30. sep 2014 993.26 -0.97   
 Forsikring OSE4030 30. sep 2014 423.42 -0.30   
 Forsyningsselskaper OSE55 30. sep 2014 290.55 -0.67   
 Forsyningsselskaper OSE5510 30. sep 2014 290.55 -0.67   
 Fred. Olsen Energy FOE 30. sep 2014 118.00 -1.67   
 Frontline FRO 30. sep 2014 8.19 -0.61   
 Funcom FUNCOM 30. sep 2014 4.37 -3.74   
 Ganger Rolf GRO 30. sep 2014 103.50 +3.76   
 GC Rieber Shipping RISH 30. sep 2014 40.50 0.00   
 Gjensidige Forsikring GJF 30. sep 2014 135.90 -0.44   
 Golden Ocean Group Limited GOGL 30. sep 2014 7.67 +3.02   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK