Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 27. jan 2015 55.75 -0.45   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 27. jan 2015 1 004.91 -1.87   
 Eidesvik Offshore EIOF 27. jan 2015 21.10 -1.86   
 Eiendomsselskaper OSE4040 27. jan 2015 579.91 +0.24   
 Eitzen Chemical ECHEM 27. jan 2015 4.89 +13.46   
 Ekornes EKO 27. jan 2015 97.00 +1.57   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 27. jan 2015 4.03 -1.71   
 Eltek ELT 27. jan 2015 11.50 0.00   
 EMAS Offshore Limited EMAS 27. jan 2015 2.70 -2.53   
 Energi OSE10 27. jan 2015 567.76 -1.25   
 Energi OSE1010 27. jan 2015 567.76 -1.25   
 Entra ASA ENTRA 27. jan 2015 78.50 +0.32   
 Eqology ASA. EQO 27. jan 2015 1.59 0.00   
 Evry ASA EVRY 27. jan 2015 15.90 0.00   
 Farstad Shipping FAR 27. jan 2015 37.00 -1.60   
 Finansielle tjenester OSE40 27. jan 2015 1 066.90 -0.82   
 Finansieringsselskaper OSE4020 27. jan 2015 383.78 -0.63   
 Flex Lng FLNG 27. jan 2015 8.45 +1.81   
 Fondindeks OSEFX 27. jan 2015 586.32 -0.77   
 Forbruksvarer OSE25 27. jan 2015 834.79 -0.35   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 27. jan 2015 1 263.55 +1.57   
 Forsikring OSE4030 27. jan 2015 396.66 +0.35   
 Forsyningsselskaper OSE55 27. jan 2015 326.51 -0.39   
 Forsyningsselskaper OSE5510 27. jan 2015 326.51 -0.39   
 Fred. Olsen Energy FOE 27. jan 2015 67.55 -0.52   
 Frontline FRO 27. jan 2015 25.10 +0.40   
 Funcom FUNCOM 27. jan 2015 2.00 0.00   
 Ganger Rolf GRO 27. jan 2015 71.00 +1.43   
 GC Rieber Shipping RISH 27. jan 2015 29.00 -3.65   
 Gjensidige Forsikring GJF 27. jan 2015 129.80 +0.31   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK