Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 24. apr 2015 38.50 -3.75   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 24. apr 2015 1 228.14 +1.31   
 Eidesvik Offshore EIOF 24. apr 2015 17.00 -1.16   
 Eiendomsselskaper OSE4040 24. apr 2015 624.83 +0.83   
 Ekornes EKO 24. apr 2015 104.00 -3.26   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 24. apr 2015 3.00 +2.39   
 EMAS Offshore Limited EMAS 24. apr 2015 2.21 +0.45   
 Energi OSE10 24. apr 2015 650.86 -0.10   
 Energi OSE1010 24. apr 2015 650.86 -0.10   
 Entra ASA ENTRA 24. apr 2015 81.50 +0.31   
 Eqology ASA. EQO 24. apr 2015 2.00 -4.31   
 Evry ASA EVRY 24. apr 2015 14.20 0.00   
 Farstad Shipping FAR 24. apr 2015 36.90 +4.53   
 Finansielle tjenester OSE40 24. apr 2015 1 300.09 +0.42   
 Finansieringsselskaper OSE4020 24. apr 2015 448.95 +0.32   
 Flex Lng FLNG 24. apr 2015 9.30 0.00   
 Fondindeks OSEFX 24. apr 2015 632.23 +0.09   
 Forbruksvarer OSE25 24. apr 2015 787.67 -1.15   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 24. apr 2015 1 354.74 -3.26   
 Forsikring OSE4030 24. apr 2015 440.25 -0.04   
 Forsyningsselskaper OSE5510 24. apr 2015 387.88 +1.37   
 Forsyningsselskaper OSE55 24. apr 2015 387.88 +1.37   
 Fred. Olsen Energy FOE 24. apr 2015 66.60 -4.24   
 Frontline FRO 24. apr 2015 20.80 -7.14   
 Funcom FUNCOM 24. apr 2015 1.92 -1.54   
 Ganger Rolf GRO 24. apr 2015 70.00 0.00   
 GC Rieber Shipping RISH 24. apr 2015 23.00 -3.77   
 Gjensidige Forsikring GJF 24. apr 2015 133.50 +0.30   
 Golden Ocean Group Limited GOGL 24. apr 2015 41.90 +0.24   
 Goodtech GOD 24. apr 2015 9.90 +1.02   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK