Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 9. feb 2016 23.10 -1.28   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 9. feb 2016 946.31 -1.72   
 Eidesvik Offshore EIOF 9. feb 2016 8.95 -0.44   
 Eiendomsselskaper OSE4040 9. feb 2016 505.42 -1.50   
 Ekornes EKO 9. feb 2016 89.50 -2.72   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 9. feb 2016 0.28 -3.45   
 EMAS Offshore Limited EMAS 9. feb 2016 0.70 0.00   
 Energi OSE10 9. feb 2016 471.57 -1.53   
 Energi OSE1010 9. feb 2016 471.57 -1.53   
 Entra ASA ENTRA 9. feb 2016 67.75 -1.45   
 Europris ASA EPR 9. feb 2016 38.50 -1.03   
 Farstad Shipping FAR 9. feb 2016 14.40 -1.71   
 Finansielle tjenester OSE40 9. feb 2016 1 034.20 -1.94   
 Finansieringsselskaper OSE4020 9. feb 2016 413.96 -3.78   
 Flex Lng FLNG 9. feb 2016 9.50 0.00   
 Fondindeks OSEFX 9. feb 2016 524.98 -0.98   
 Forbruksvarer OSE25 9. feb 2016 773.09 +1.34   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 9. feb 2016 1 213.20 -2.72   
 Forsikring OSE4030 9. feb 2016 462.74 -1.21   
 Forsyningsselskaper OSE55 9. feb 2016 389.89 -0.58   
 Forsyningsselskaper OSE5510 9. feb 2016 389.89 -0.58   
 Fred. Olsen Energy FOE 9. feb 2016 33.00 -2.37   
 Frontline FRO 9. feb 2016 73.25 +6.16   
 Funcom FUNCOM 9. feb 2016 1.28 +2.40   
 Gaming Innovation Group Inc. GIG 9. feb 2016 2.24 -2.61   
 Ganger Rolf GRO 9. feb 2016 45.80 +3.85   
 GC Rieber Shipping RISH 9. feb 2016 9.70 0.00   
 Gjensidige Forsikring GJF 9. feb 2016 140.50 -1.06   
 Golden Ocean Group Limited GOGL 9. feb 2016 5.60 +5.66   
 Goodtech GOD 9. feb 2016 10.00 -1.48   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK