Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 26. aug 2016 35.80 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 26. aug 2016 1 056.51 +0.15   
 Eidesvik Offshore EIOF 26. aug 2016 9.33 -4.31   
 Eiendomsselskaper OSE4040 26. aug 2016 682.72 -0.35   
 Ekornes EKO 26. aug 2016 103.00 +0.49   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 26. aug 2016 4.20 -8.10   
 EMAS Offshore Limited EMAS 26. aug 2016 0.58 0.00   
 Energi OSE10 26. aug 2016 567.69 +0.52   
 Energi OSE1010 26. aug 2016 567.69 +0.52   
 Entra ASA ENTRA 26. aug 2016 88.25 -1.12   
 Europris ASA EPR 26. aug 2016 38.80 -0.77   
 Farstad Shipping FAR 26. aug 2016 9.50 +0.42   
 Finansielle tjenester OSE40 26. aug 2016 1 177.40 +0.08   
 Finansieringsselskaper OSE4020 26. aug 2016 632.99 -0.39   
 Flex Lng FLNG 26. aug 2016 10.10 0.00   
 Fondindeks OSEFX 26. aug 2016 617.44 +0.24   
 Forbruksvarer OSE25 26. aug 2016 868.48 +0.03   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 26. aug 2016 1 458.25 +0.49   
 Forsikring OSE4030 26. aug 2016 489.18 -0.46   
 Forsyningsselskaper OSE55 26. aug 2016 492.91 +0.37   
 Forsyningsselskaper OSE5510 26. aug 2016 492.91 +0.37   
 Fred. Olsen Energy FOE 26. aug 2016 14.60 -5.19   
 Frontline FRO 26. aug 2016 68.00 +1.19   
 Funcom FUNCOM 26. aug 2016 1.17 -0.85   
 Gaming Innovation Group Inc. GIG 26. aug 2016 3.31 +0.91   
 GC Rieber Shipping RISH 26. aug 2016 14.00 0.00   
 Gjensidige Forsikring GJF 26. aug 2016 140.60 -0.71   
 Golden Ocean Group Limited GOGL 26. aug 2016 29.60 +0.34   
 Golden Ocean Group REG S GOGL-R 26. aug 2016 28.60 -0.35   
 Goodtech GOD 26. aug 2016 8.75 +1.16   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK