Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 20. okt 2014 67.50 +0.37   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 20. okt 2014 1 000.21 +0.68   
 Eidesvik Offshore EIOF 20. okt 2014 26.80 0.00   
 Eiendomsselskaper OSE4040 20. okt 2014 491.36 +2.86   
 Eitzen Chemical ECHEM 20. okt 2014 2.79 0.00   
 Ekornes EKO 20. okt 2014 73.50 +4.26   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 20. okt 2014 3.84 +9.09   
 Eltek ELT 20. okt 2014 8.65 +0.58   
 EMAS Offshore Limited EMAS 20. okt 2014 4.28 +1.90   
 Energi OSE10 20. okt 2014 640.22 -2.81   
 Energi OSE1010 20. okt 2014 640.22 -2.81   
 Entra ASA ENTRA 0.00 0.00   
 Eqology ASA. EQO 20. okt 2014 1.51 +2.72   
 Evry ASA EVRY 20. okt 2014 16.70 +1.83   
 Farstad Shipping FAR 20. okt 2014 73.00 0.00   
 Finansielle tjenester OSE40 20. okt 2014 1 069.39 +0.14   
 Finansieringsselskaper OSE4020 20. okt 2014 397.56 -1.14   
 Flex Lng FLNG 20. okt 2014 7.28 -0.95   
 Fondindeks OSEFX 20. okt 2014 532.62 -0.61   
 Forbruksvarer OSE25 20. okt 2014 537.36 +1.32   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 20. okt 2014 957.43 +4.25   
 Forsikring OSE4030 20. okt 2014 403.92 +1.11   
 Forsyningsselskaper OSE5510 20. okt 2014 289.99 -0.34   
 Forsyningsselskaper OSE55 20. okt 2014 289.99 -0.34   
 Fred. Olsen Energy FOE 20. okt 2014 99.70 -4.23   
 Frontline FRO 20. okt 2014 10.85 -2.69   
 Funcom FUNCOM 20. okt 2014 3.95 -3.19   
 Ganger Rolf GRO 20. okt 2014 89.50 -2.45   
 GC Rieber Shipping RISH 20. okt 2014 36.70 0.00   
 Gjensidige Forsikring GJF 20. okt 2014 132.20 +1.61   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK