Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 3. mai 2016 21.00 +5.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 3. mai 2016 1 004.58 -0.17   
 Eidesvik Offshore EIOF 3. mai 2016 9.12 +1.33   
 Eiendomsselskaper OSE4040 3. mai 2016 569.18 -0.19   
 Ekornes EKO 3. mai 2016 94.00 +1.08   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 3. mai 2016 0.23 -8.00   
 EMAS Offshore Limited EMAS 3. mai 2016 0.72 0.00   
 Energi OSE1010 3. mai 2016 553.28 -2.58   
 Energi OSE10 3. mai 2016 553.28 -2.58   
 Entra ASA ENTRA 3. mai 2016 76.00 -0.65   
 Europris ASA EPR 3. mai 2016 37.50 +1.35   
 Farstad Shipping FAR 3. mai 2016 13.10 +0.38   
 Finansielle tjenester OSE40 3. mai 2016 1 124.96 -1.51   
 Finansieringsselskaper OSE4020 3. mai 2016 458.56 -1.59   
 Flex Lng FLNG 3. mai 2016 10.95 0.00   
 Fondindeks OSEFX 3. mai 2016 587.72 -1.37   
 Forbruksvarer OSE25 3. mai 2016 812.68 +0.02   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 3. mai 2016 1 274.20 +1.08   
 Forsikring OSE4030 3. mai 2016 481.99 -1.04   
 Forsyningsselskaper OSE5510 3. mai 2016 426.28 +0.28   
 Forsyningsselskaper OSE55 3. mai 2016 426.28 +0.28   
 Fred. Olsen Energy FOE 3. mai 2016 31.80 -1.24   
 Frontline FRO 3. mai 2016 63.75 -1.92   
 Funcom FUNCOM 3. mai 2016 2.70 -4.93   
 Gaming Innovation Group Inc. GIG 3. mai 2016 4.33 +1.41   
 Ganger Rolf GRO 3. mai 2016 44.30 -2.64   
 GC Rieber Shipping RISH 3. mai 2016 11.00 0.00   
 Gjensidige Forsikring GJF 3. mai 2016 136.80 -0.80   
 Golden Ocean Group Limited GOGL 3. mai 2016 6.43 -8.40   
 Golden Ocean Group REG S GOGLR 11. apr 2016 5.30 0.00   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK