Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 27. feb 2015 45.00 +1.12   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 27. feb 2015 1 100.02 +0.48   
 Eidesvik Offshore EIOF 27. feb 2015 19.90 0.00   
 Eiendomsselskaper OSE4040 27. feb 2015 645.50 -0.00   
 Eitzen Chemical ECHEM 27. feb 2015 4.34 -1.36   
 Ekornes EKO 27. feb 2015 93.50 +3.31   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 27. feb 2015 4.13 -1.67   
 Eltek ELT 27. feb 2015 11.55 0.00   
 EMAS Offshore Limited EMAS 27. feb 2015 2.50 0.00   
 Energi OSE10 27. feb 2015 609.88 -0.78   
 Energi OSE1010 27. feb 2015 609.88 -0.78   
 Entra ASA ENTRA 27. feb 2015 85.25 +0.29   
 Eqology ASA. EQO 27. feb 2015 1.85 0.00   
 Evry ASA EVRY 27. feb 2015 16.00 +0.63   
 Farstad Shipping FAR 27. feb 2015 38.60 0.00   
 Finansielle tjenester OSE40 27. feb 2015 1 199.03 -0.92   
 Finansieringsselskaper OSE4020 27. feb 2015 427.36 +0.69   
 Flex Lng FLNG 27. feb 2015 8.75 0.00   
 Fondindeks OSEFX 27. feb 2015 599.44 -0.46   
 Forbruksvarer OSE25 27. feb 2015 762.91 +1.35   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 27. feb 2015 1 217.96 +2.47   
 Forsikring OSE4030 27. feb 2015 416.76 -0.31   
 Forsyningsselskaper OSE5510 27. feb 2015 360.12 +0.79   
 Forsyningsselskaper OSE55 27. feb 2015 360.12 +0.79   
 Fred. Olsen Energy FOE 27. feb 2015 63.70 -1.09   
 Frontline FRO 27. feb 2015 19.50 -8.45   
 Funcom FUNCOM 27. feb 2015 2.45 +31.72   
 Ganger Rolf GRO 27. feb 2015 67.75 +0.37   
 GC Rieber Shipping RISH 27. feb 2015 27.50 -11.29   
 Gjensidige Forsikring GJF 27. feb 2015 133.60 -0.67   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK