Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 29. aug 2014 75.00 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 29. aug 2014 1 008.42 +0.65   
 Eidesvik Offshore EIOF 29. aug 2014 32.10 -0.62   
 Eiendomsselskaper OSE4040 29. aug 2014 488.73 -0.78   
 Eitzen Chemical ECHEM 29. aug 2014 4.75 +2.81   
 Ekornes EKO 29. aug 2014 80.00 -1.23   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 29. aug 2014 4.42 -5.96   
 Eltek ELT 29. aug 2014 8.51 +1.31   
 Energi OSE10 29. aug 2014 777.94 -1.06   
 Energi OSE1010 29. aug 2014 777.94 -1.06   
 EOC EOC 29. aug 2014 7.24 -2.16   
 Eqology ASA. EQO 29. aug 2014 2.10 -8.30   
 Evry ASA EVRY 29. aug 2014 16.00 +3.23   
 Farstad Shipping FAR 29. aug 2014 99.50 +0.51   
 Finansielle tjenester OSE40 29. aug 2014 1 124.11 +0.16   
 Finansieringsselskaper OSE4020 29. aug 2014 520.74 +0.58   
 Flex Lng FLNG 29. aug 2014 6.85 -0.72   
 Fondindeks OSEFX 29. aug 2014 589.90 -0.49   
 Forbruksvarer OSE25 29. aug 2014 542.66 -0.76   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 29. aug 2014 1 042.10 -1.23   
 Forsikring OSE4030 29. aug 2014 404.13 -0.00   
 Forsyningsselskaper OSE5510 29. aug 2014 291.65 +0.68   
 Forsyningsselskaper OSE55 29. aug 2014 291.65 +0.68   
 Fred. Olsen Energy FOE 29. aug 2014 145.30 -1.62   
 Frontline FRO 29. aug 2014 12.45 -12.32   
 Funcom FUNCOM 29. aug 2014 4.73 +5.82   
 Ganger Rolf GRO 29. aug 2014 106.00 0.00   
 GC Rieber Shipping RISH 29. aug 2014 41.80 0.00   
 Gjensidige Forsikring GJF 29. aug 2014 128.90 +0.62   
 Golden Ocean Group Limited GOGL 29. aug 2014 10.20 -5.56   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK