Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 27. mai 2015 39.00 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 27. mai 2015 1 223.56 +0.13   
 Eidesvik Offshore EIOF 27. mai 2015 17.00 0.00   
 Eiendomsselskaper OSE4040 27. mai 2015 601.26 +0.85   
 Ekornes EKO 27. mai 2015 105.00 -0.47   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 27. mai 2015 1.88 -2.08   
 EMAS Offshore Limited EMAS 27. mai 2015 2.11 -11.72   
 Energi OSE1010 27. mai 2015 631.73 +0.13   
 Energi OSE10 27. mai 2015 631.73 +0.13   
 Entra ASA ENTRA 27. mai 2015 73.00 +2.82   
 Eqology ASA. EQO 27. mai 2015 2.60 0.00   
 Evry ASA EVRY 27. mai 2015 14.80 +2.07   
 Farstad Shipping FAR 27. mai 2015 33.40 0.00   
 Finansielle tjenester OSE40 27. mai 2015 1 278.67 +0.28   
 Finansieringsselskaper OSE4020 27. mai 2015 429.66 -2.32   
 Flex Lng FLNG 27. mai 2015 9.00 0.00   
 Fondindeks OSEFX 27. mai 2015 628.91 +0.47   
 Forbruksvarer OSE25 27. mai 2015 821.57 +0.57   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 27. mai 2015 1 423.31 -0.47   
 Forsikring OSE4030 27. mai 2015 413.76 +0.13   
 Forsyningsselskaper OSE55 27. mai 2015 393.41 +0.55   
 Forsyningsselskaper OSE5510 27. mai 2015 393.41 +0.55   
 Fred. Olsen Energy FOE 27. mai 2015 62.05 -1.04   
 Frontline FRO 27. mai 2015 23.80 +9.68   
 Funcom FUNCOM 27. mai 2015 1.40 -6.67   
 Gaming Innovation Group Inc. GIG 27. mai 2015 1.16 -4.13   
 Ganger Rolf GRO 27. mai 2015 69.75 0.00   
 GC Rieber Shipping RISH 27. mai 2015 25.00 0.00   
 Gjensidige Forsikring GJF 27. mai 2015 123.90 +0.24   
 Golden Ocean Group Limited GOGL 27. mai 2015 33.90 -1.80   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK