Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 21. jul 2014 83.50 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 21. jul 2014 955.71 +0.16   
 Eidesvik Offshore EIOF 21. jul 2014 32.20 +0.94   
 Eiendomsselskaper OSE4040 21. jul 2014 476.03 -0.06   
 Eitzen Chemical ECHEM 21. jul 2014 4.85 +0.83   
 Ekornes EKO 21. jul 2014 79.00 0.00   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 21. jul 2014 5.53 -3.49   
 Eltek ELT 21. jul 2014 9.00 0.00   
 EMS Seven Seas ASA EMS 21. jul 2014 4.95 0.00   
 Energi OSE10 21. jul 2014 828.64 -0.00   
 Energi OSE1010 21. jul 2014 828.64 -0.00   
 EOC EOC 21. jul 2014 5.85 +0.86   
 Eqology ASA. EQO 21. jul 2014 2.23 0.00   
 Evry ASA EVRY 21. jul 2014 11.50 0.00   
 Farstad Shipping FAR 21. jul 2014 110.00 -1.79   
 Finansielle tjenester OSE40 21. jul 2014 1 095.90 +0.24   
 Finansieringsselskaper OSE4020 21. jul 2014 533.69 +0.29   
 Flex Lng FLNG 21. jul 2014 6.74 0.00   
 Fondindeks OSEFX 21. jul 2014 593.36 +0.49   
 Forbruksvarer OSE25 21. jul 2014 514.71 +0.78   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 21. jul 2014 1 029.08 0.00   
 Forsikring OSE4030 21. jul 2014 390.92 +0.02   
 Forsyningsselskaper OSE5510 21. jul 2014 280.17 +0.21   
 Forsyningsselskaper OSE55 21. jul 2014 280.17 +0.21   
 Fred. Olsen Energy FOE 21. jul 2014 143.20 -0.69   
 Frontline FRO 21. jul 2014 16.00 0.00   
 Funcom FUNCOM 21. jul 2014 4.74 +1.07   
 Ganger Rolf GRO 21. jul 2014 110.00 0.00   
 GC Rieber Shipping RISH 21. jul 2014 41.50 0.00   
 Gjensidige Forsikring GJF 21. jul 2014 122.20 -0.16   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK