Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 30. mai 2016 21.00 +8.81   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 30. mai 2016 990.14 -0.08   
 Eidesvik Offshore EIOF 30. mai 2016 9.37 +1.96   
 Eiendomsselskaper OSE4040 30. mai 2016 607.30 +0.01   
 Ekornes EKO 30. mai 2016 90.50 -1.63   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 30. mai 2016 0.17 0.00   
 EMAS Offshore Limited EMAS 30. mai 2016 0.65 -8.45   
 Energi OSE1010 30. mai 2016 558.99 +0.49   
 Energi OSE10 30. mai 2016 558.99 +0.49   
 Entra ASA ENTRA 30. mai 2016 79.50 -0.63   
 Europris ASA EPR 30. mai 2016 37.30 0.00   
 Farstad Shipping FAR 30. mai 2016 11.30 -12.06   
 Finansielle tjenester OSE40 30. mai 2016 1 202.99 +0.28   
 Finansieringsselskaper OSE4020 30. mai 2016 493.45 +0.17   
 Flex Lng FLNG 30. mai 2016 11.00 +0.92   
 Fondindeks OSEFX 30. mai 2016 617.53 +0.63   
 Forbruksvarer OSE25 30. mai 2016 879.32 +0.02   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 30. mai 2016 1 281.28 -2.16   
 Forsikring OSE4030 30. mai 2016 505.71 +0.82   
 Forsyningsselskaper OSE5510 30. mai 2016 440.79 +1.26   
 Forsyningsselskaper OSE55 30. mai 2016 440.79 +1.26   
 Fred. Olsen Energy FOE 30. mai 2016 32.90 -3.24   
 Frontline FRO 30. mai 2016 66.75 +2.30   
 Funcom FUNCOM 30. mai 2016 1.10 -4.35   
 Gaming Innovation Group Inc. GIG 30. mai 2016 3.52 -2.76   
 GC Rieber Shipping RISH 30. mai 2016 11.10 0.00   
 Gjensidige Forsikring GJF 30. mai 2016 143.40 +0.63   
 Golden Ocean Group Limited GOGL 30. mai 2016 7.23 +8.72   
 Golden Ocean Group REG S GOGLR 11. apr 2016 5.30 0.00   
 Goodtech GOD 30. mai 2016 10.50 0.00   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK