Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 26. nov 2014 62.50 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 26. nov 2014 1 063.67 +0.44   
 Eidesvik Offshore EIOF 26. nov 2014 25.70 -3.02   
 Eiendomsselskaper OSE4040 26. nov 2014 527.93 -1.10   
 Eitzen Chemical ECHEM 26. nov 2014 2.10 -4.55   
 Ekornes EKO 26. nov 2014 88.00 +0.57   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 26. nov 2014 3.80 +10.14   
 Eltek ELT 26. nov 2014 9.85 -1.50   
 EMAS Offshore Limited EMAS 26. nov 2014 3.85 +4.05   
 Energi OSE1010 26. nov 2014 642.22 -2.80   
 Energi OSE10 26. nov 2014 642.22 -2.80   
 Entra ASA ENTRA 26. nov 2014 73.75 0.00   
 Eqology ASA. EQO 26. nov 2014 1.36 +0.74   
 Evry ASA EVRY 26. nov 2014 17.20 +0.58   
 Farstad Shipping FAR 26. nov 2014 63.00 -3.08   
 Finansielle tjenester OSE40 26. nov 2014 1 158.49 -0.98   
 Finansieringsselskaper OSE4020 26. nov 2014 398.11 -0.07   
 Flex Lng FLNG 26. nov 2014 7.94 +0.25   
 Fondindeks OSEFX 26. nov 2014 582.52 -1.57   
 Forbruksvarer OSE25 26. nov 2014 723.91 -1.39   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 26. nov 2014 1 146.32 +0.57   
 Forsikring OSE4030 26. nov 2014 399.25 -0.49   
 Forsyningsselskaper OSE55 26. nov 2014 312.22 +0.92   
 Forsyningsselskaper OSE5510 26. nov 2014 312.22 +0.92   
 Fred. Olsen Energy FOE 26. nov 2014 74.40 -3.81   
 Frontline FRO 26. nov 2014 8.54 +2.15   
 Funcom FUNCOM 26. nov 2014 2.85 +7.14   
 Ganger Rolf GRO 26. nov 2014 78.00 -2.50   
 GC Rieber Shipping RISH 26. nov 2014 36.30 0.00   
 Gjensidige Forsikring GJF 26. nov 2014 122.70 -1.13   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK