Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 27. jul 2016 35.00 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 27. jul 2016 1 002.01 +1.02   
 Eidesvik Offshore EIOF 27. jul 2016 9.40 0.00   
 Eiendomsselskaper OSE4040 27. jul 2016 657.45 +1.05   
 Ekornes EKO 27. jul 2016 95.50 +1.60   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 27. jul 2016 6.22 -0.48   
 EMAS Offshore Limited EMAS 27. jul 2016 0.59 0.00   
 Energi OSE10 27. jul 2016 584.68 -0.73   
 Energi OSE1010 27. jul 2016 584.68 -0.73   
 Entra ASA ENTRA 27. jul 2016 87.75 +0.29   
 Europris ASA EPR 27. jul 2016 37.70 +1.34   
 Farstad Shipping FAR 27. jul 2016 9.30 +0.43   
 Finansielle tjenester OSE40 27. jul 2016 1 153.49 +0.96   
 Finansieringsselskaper OSE4020 27. jul 2016 615.27 +0.24   
 Flex Lng FLNG 27. jul 2016 11.00 +7.32   
 Fondindeks OSEFX 27. jul 2016 619.78 +0.74   
 Forbruksvarer OSE25 27. jul 2016 890.04 +0.89   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 27. jul 2016 1 352.07 +1.60   
 Forsikring OSE4030 27. jul 2016 484.55 +0.77   
 Forsyningsselskaper OSE55 27. jul 2016 492.13 +0.03   
 Forsyningsselskaper OSE5510 27. jul 2016 492.13 +0.03   
 Fred. Olsen Energy FOE 27. jul 2016 16.80 +3.07   
 Frontline FRO 27. jul 2016 70.40 +2.03   
 Funcom FUNCOM 27. jul 2016 1.12 +1.82   
 Gaming Innovation Group Inc. GIG 27. jul 2016 3.21 -0.93   
 GC Rieber Shipping RISH 27. jul 2016 14.00 0.00   
 Gjensidige Forsikring GJF 27. jul 2016 140.30 +0.57   
 Golden Ocean Group Limited GOGL 27. jul 2016 5.84 -0.68   
 Golden Ocean Group REG S GOGL-R 27. jul 2016 5.34 +0.19   
 Goodtech GOD 27. jul 2016 9.50 +0.11   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK