Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 1. aug 2014 80.75 -0.31   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 1. aug 2014 948.27 -0.80   
 Eidesvik Offshore EIOF 1. aug 2014 32.10 -3.31   
 Eiendomsselskaper OSE4040 1. aug 2014 470.82 -1.45   
 Eitzen Chemical ECHEM 1. aug 2014 4.87 -2.60   
 Ekornes EKO 1. aug 2014 78.50 +0.32   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 1. aug 2014 5.50 -1.79   
 Eltek ELT 1. aug 2014 8.81 -2.22   
 Energi OSE1010 1. aug 2014 797.18 -0.34   
 Energi OSE10 1. aug 2014 797.18 -0.34   
 EOC EOC 1. aug 2014 5.75 -4.96   
 Eqology ASA. EQO 1. aug 2014 2.18 0.00   
 Evry ASA EVRY 1. aug 2014 11.80 0.00   
 Farstad Shipping FAR 1. aug 2014 113.00 -1.74   
 Finansielle tjenester OSE40 1. aug 2014 1 077.06 -1.40   
 Finansieringsselskaper OSE4020 1. aug 2014 535.41 -2.19   
 Flex Lng FLNG 1. aug 2014 6.85 0.00   
 Fondindeks OSEFX 1. aug 2014 583.13 -1.14   
 Forbruksvarer OSE25 1. aug 2014 525.73 -0.96   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 1. aug 2014 1 022.57 +0.32   
 Forsikring OSE4030 1. aug 2014 385.84 -0.80   
 Forsyningsselskaper OSE55 1. aug 2014 285.32 -0.75   
 Forsyningsselskaper OSE5510 1. aug 2014 285.32 -0.75   
 Fred. Olsen Energy FOE 1. aug 2014 141.90 -0.70   
 Frontline FRO 1. aug 2014 15.00 -2.60   
 Funcom FUNCOM 1. aug 2014 4.55 -2.36   
 Ganger Rolf GRO 1. aug 2014 104.00 -1.89   
 GC Rieber Shipping RISH 1. aug 2014 42.40 0.00   
 Gjensidige Forsikring GJF 1. aug 2014 120.90 -0.58   
 Golden Ocean Group Limited GOGL 1. aug 2014 9.40 -2.69   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK