Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 23. okt 2014 63.50 -3.79   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 23. okt 2014 1 040.32 +2.17   
 Eidesvik Offshore EIOF 23. okt 2014 26.90 +1.89   
 Eiendomsselskaper OSE4040 23. okt 2014 493.19 -0.71   
 Eitzen Chemical ECHEM 23. okt 2014 3.00 -11.76   
 Ekornes EKO 23. okt 2014 72.00 -1.37   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 23. okt 2014 3.58 +1.42   
 Eltek ELT 23. okt 2014 8.40 -7.69   
 EMAS Offshore Limited EMAS 23. okt 2014 4.10 -4.43   
 Energi OSE1010 23. okt 2014 666.00 -1.73   
 Energi OSE10 23. okt 2014 666.00 -1.73   
 Entra ASA ENTRA 23. okt 2014 72.00 0.00   
 Eqology ASA. EQO 23. okt 2014 1.31 0.00   
 Evry ASA EVRY 23. okt 2014 16.50 -1.20   
 Farstad Shipping FAR 23. okt 2014 77.50 -1.59   
 Finansielle tjenester OSE40 23. okt 2014 1 119.76 +2.73   
 Finansieringsselskaper OSE4020 23. okt 2014 410.43 -1.32   
 Flex Lng FLNG 23. okt 2014 7.70 +4.62   
 Fondindeks OSEFX 23. okt 2014 553.93 -0.45   
 Forbruksvarer OSE25 23. okt 2014 553.39 -2.36   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 23. okt 2014 937.89 -1.03   
 Forsikring OSE4030 23. okt 2014 385.87 +0.47   
 Forsyningsselskaper OSE55 23. okt 2014 292.52 +0.03   
 Forsyningsselskaper OSE5510 23. okt 2014 292.52 +0.03   
 Fred. Olsen Energy FOE 23. okt 2014 100.90 -4.27   
 Frontline FRO 23. okt 2014 11.10 -2.63   
 Funcom FUNCOM 23. okt 2014 4.39 +7.07   
 Ganger Rolf GRO 23. okt 2014 94.00 +2.17   
 GC Rieber Shipping RISH 23. okt 2014 36.70 0.00   
 Gjensidige Forsikring GJF 23. okt 2014 123.10 +0.49   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK