Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 30. jun 2016 34.40 -1.15   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 30. jun 2016 992.02 +0.31   
 Eidesvik Offshore EIOF 30. jun 2016 9.22 0.00   
 Eiendomsselskaper OSE4040 30. jun 2016 595.80 -0.00   
 Ekornes EKO 30. jun 2016 91.00 -2.93   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 30. jun 2016 0.17 0.00   
 EMAS Offshore Limited EMAS 30. jun 2016 0.70 0.00   
 Energi OSE1010 30. jun 2016 589.33 +1.47   
 Energi OSE10 30. jun 2016 589.33 +1.47   
 Entra ASA ENTRA 30. jun 2016 78.50 0.00   
 Europris ASA EPR 30. jun 2016 35.80 +2.29   
 Farstad Shipping FAR 30. jun 2016 11.80 +0.85   
 Finansielle tjenester OSE40 30. jun 2016 1 143.46 +0.63   
 Finansieringsselskaper OSE4020 30. jun 2016 552.03 +3.06   
 Flex Lng FLNG 30. jun 2016 10.95 +1.39   
 Fondindeks OSEFX 30. jun 2016 595.06 +0.47   
 Forbruksvarer OSE25 30. jun 2016 838.96 -0.06   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 30. jun 2016 1 288.36 -2.93   
 Forsikring OSE4030 30. jun 2016 478.97 +0.18   
 Forsyningsselskaper OSE55 30. jun 2016 448.18 +0.98   
 Forsyningsselskaper OSE5510 30. jun 2016 448.18 +0.98   
 Fred. Olsen Energy FOE 30. jun 2016 25.10 +1.62   
 Frontline FRO 30. jun 2016 64.15 -4.89   
 Funcom FUNCOM 30. jun 2016 1.03 -1.90   
 Gaming Innovation Group Inc. GIG 30. jun 2016 3.40 +4.62   
 GC Rieber Shipping RISH 30. jun 2016 11.25 0.00   
 Gjensidige Forsikring GJF 30. jun 2016 138.70 +0.14   
 Golden Ocean Group Limited GOGL 30. jun 2016 5.88 -2.65   
 Golden Ocean Group REG S GOGLR 11. apr 2016 5.30 0.00   
 Goodtech GOD 30. jun 2016 9.35 +0.97   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK