Investtech.com

Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 EAM Solar ASA EAM 30. okt 2014 63.50 0.00   
 Egenkapitalbevis indeks OSEEX 30. okt 2014 1 056.07 +0.70   
 Eidesvik Offshore EIOF 30. okt 2014 26.50 -1.85   
 Eiendomsselskaper OSE4040 30. okt 2014 500.93 +0.54   
 Eitzen Chemical ECHEM 30. okt 2014 3.20 -8.57   
 Ekornes EKO 30. okt 2014 70.50 -2.08   
 ElectroMagnetic GeoServices EMGS 30. okt 2014 3.65 -3.95   
 Eltek ELT 30. okt 2014 8.70 +3.57   
 EMAS Offshore Limited EMAS 30. okt 2014 4.03 +3.33   
 Energi OSE10 30. okt 2014 656.98 -2.57   
 Energi OSE1010 30. okt 2014 656.98 -2.57   
 Entra ASA ENTRA 30. okt 2014 71.50 0.00   
 Eqology ASA. EQO 30. okt 2014 1.30 0.00   
 Evry ASA EVRY 30. okt 2014 16.80 -0.59   
 Farstad Shipping FAR 30. okt 2014 77.50 -2.21   
 Finansielle tjenester OSE40 30. okt 2014 1 142.78 -0.27   
 Finansieringsselskaper OSE4020 30. okt 2014 400.47 -1.45   
 Flex Lng FLNG 30. okt 2014 7.91 -0.25   
 Fondindeks OSEFX 30. okt 2014 561.67 -0.46   
 Forbruksvarer OSE25 30. okt 2014 597.96 +3.20   
 Forbruksvarer og klr OSE2520 30. okt 2014 918.36 -2.08   
 Forsikring OSE4030 30. okt 2014 394.92 +0.25   
 Forsyningsselskaper OSE55 30. okt 2014 294.05 +0.64   
 Forsyningsselskaper OSE5510 30. okt 2014 294.05 +0.64   
 Fred. Olsen Energy FOE 30. okt 2014 78.10 -3.28   
 Frontline FRO 30. okt 2014 9.30 -3.13   
 Funcom FUNCOM 30. okt 2014 4.46 -2.19   
 Ganger Rolf GRO 30. okt 2014 85.75 +0.88   
 GC Rieber Shipping RISH 30. okt 2014 36.30 -0.55   
 Gjensidige Forsikring GJF 30. okt 2014 121.70 +0.50   


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rdene / signalene som fremkommer i analysene str fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstr som en flge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremg av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes p www.investtech.com/disclaimer.

Titlex

OK