Forskningsresultater - horisontale trender

Figur 1: Brudd på horisontale trender. Gjennomsnittlig kursutvikling ved aksjer med brudd opp og ned på horisontale trender i Investtechs mellomlange tekniske grafer.Relativ avkastning, brudd på horisontale trender Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Brudd opp 5,1 %p 3,2 %p 4,9 %p 0,4 %p 4,0 %p
Brudd ned -2,3 %p -5,5 %p -4,5 %p -4,9 %p -4,1 %p

%p: prosentpoeng

Datasettet for horisontale trender er mindre enn datasettene for de øvrige trendsignalene vi har sett på. Det betyr at det ikke er så ofte slike situasjoner opptrer i markedet. Et brudd opp på en horisontal trend har imidlertid blitt etterfulgt av en solid oppgang tilsvarende 4,0 prosentpoeng mer enn gjennomsnittlig utvikling i referanseindeksen på tre måneders sikt. Tilsvarende har brudd ned vært fulgt en en mindreavkastning på 4,1 prosentpoeng. De store kursutslagene gjør at resultatene anses klart signifikante.

Om du ønsker å lære mer om horisontale trender eller se hvilke aksjer på Oslo Børs som akkurat nå har gitt signaler fra horisontal trend....

 

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK