Investtechs forskning

Investtechs system bygger på forskning som går tillbaka till 1994. Flera av våra projekt stöttas av Norges forskningsråd. Vår forskning bygger på bland annat principer inom matematisk mönsterigenkänning, statistisk optimering och behavioral finance. Företagets viktigaste målsättning är att identifiera förhållanden som kan ge investerare en robust meravkastning över tid.

Ledande indikatorn är Trend

Investtechs forskning visar att aktier som ligger i stigande trender ger en god indikation på att de också kommer fortsätta att stiga. Inte bara stiga, utan de skall också stiga mer än referensindexet.

Forskningsrapport: Aktier i stigande trend har givit meravkastning i NordenRektangelformationer ger goda signaler

Köpsignaler från rektangelformationer anses som robusta och pålitliga, med en träffsäkerhet på nära 70 procent.

Avkastning efter signaler från rektangelformationer - Stockholmsbörsen 2003-2014: Artikel   |   Video   |   Forskningsrapport
Stark meravkastning efter köpsignaler från rektangelformationer - Norden 1996 - 2018: Artikel   |   ForskningsrapportInsynshandel som indikator för kommande kursutveckling i aktien

Analys av insynsaffärer är Investtechs alternativ till fundamental analys. Investtechs forskning visar at aktier med insynsköp har igenomsnitt presterat bättre än referensindexet under perioden efter insynsköpet.

Läs hela forskningsrapporten härStöd och motstånd

Vi har studerat kursrörelser som följt efter köp- och säljsignaler från stöd- och motståndsnivåer i Investtechs kursdiagram på den norska, svenska, danska och finska börsen över en period på 23 år, från 1996 till 2018. På några områden motsvarar våra undersökningsresultat vad teorin säger, medan andra resultat indikerar att teorin är svag eller till och med felaktig.

Läs hela forskningsrapporten härNy syn på RSI

Investtechs forskning indikerar att överköpt RSI är en statistiskt stark köpsignal, tvärtom mot hur många investerare nyttjar indikatorn.

Läs hela forskningsrapporten härSignalstatistik

Här hittar du en översikt av Investtechs forskningsresultat för köp- och säljsignaler i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Se hela listan härVolym är undervärderad som teknisk indikator

Många investerare lägger lite vikt på volym när de gör tekniska analyser, och letar mest efter mönster i kursbilden. Investtechs forskning visar att volymbalans, Investtechs indikator för samverkan mellan kurs och volym, historiskt har varit en god indikator för framtida kursutveckling.

Läs vår forskningsrapport på hur volymbalans kan förutsäga kursrörelser i de nordiska marknaderna.Så går Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen har de senaste 30 åren visat tydliga säsongsmässiga svängningar, med uppgång från oktober till maj.

Årstidsvariationer på Stockholmsbörsen och i NordenDagens case Stockholm 2000-2018

Investtech har publicerat Dagens case till svenska abonnenter i 18 år.

Läs rapporten härMeravkastning efter köpsignaler från omvänd-huvudskuldra-formation

Forskningsresultat från Investtech visar att annualiserad meravkastning efter köpsignaler från omvänd-huvudskuldra-formation på medellång sikt var 13,7 procentenheter under perioden 1996–2018.

Meravkastning efter köpsignaler från omvänd-huvudskuldra-formation 1996-2018Trendbibeln

Investtech har studerat 139 765 signaler, uppdelade i 84 654 köpsignaler och 55111 säljsignaler, från trender i aktiekurser på de nordiska börserna under perioden 1996 till 2018. Resultaten bekräftar i stort sett teori inom teknisk aktieanalys: Aktier med stigande trender fortsätter att stiga! I Trendbibeln får du veta allt du behöver för att göra statistiskt goda investeringar på börsen.

Trendbibeln – Allt du behöver veta för att investera baserat på trenderModellportföljer - Goda resultat över 15 år

Investtechs modellportföljer har visat goda resultat över många år. Portföljerna är menade som inspirationskällor till våra kunder, men kan man också följa dem med reella pengar?

Investtechs modellportföljer - resultatanalys (forskningsrapport)
Hur Investtechs modellportföljer kan användas (artikel)
Til rapportarkiv

"For 20 years, our mathematicians and statisticians have developed computer systems that analyse market psychology. Investtech's analyses are independent of investments firms, banks and the stock companies, and make an important complementary addition to, or replacement for, fundamental analyses."

Geir Linløkken
Head of Research and Analyses

What is technical analysis?

 • Analysis of market psychology
 • A timing tool, which says when to buy a stock
 • A stock picking tool, which says which stocks to buy
 • Identification of trends and buy and sell signals

 • Technical analysis is the study of historical price development aiming to predict future price development.
 • It is built on the principle that investors act from greed and fear and that investors as a group repeatedly make the same mistakes again and again.
 • Studying price charts can reveal the psychological state of investors and its likely future development.
 • Thus technical analysis is often used as a timing tool for the purchase and sale of stocks.
 • Technical analysis is also used by many as a screening tool to find current buy cases.
 • In addition, technical analysis is used as a monitoring tool which says when the sentiment of a stock changes, generally through identification of concrete buy and sell signals.
 • Using computers to carry out the analyses makes the results entirely objective, unlike analyses from most investments firms and in the media, which are subjectively written by people.
 • Investtech offers tools that make it easy to get started using technical analysis.

Forskningsrapporter och forskningsartiklar


Till arkiv
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK