Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Wallenius Wilhelmsen WALWIL 1. apr 2020 10.16 +1.70   
 Webstep WSTEP 1. apr 2020 16.00 +1.27   
 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. WWI 1. apr 2020 97.60 -4.31   
 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. WWIB 1. apr 2020 97.00 -1.62   
 Wilson WILS 1. apr 2020 22.60 -0.88   
 XXL XXL 1. apr 2020 8.70 +85.11   
 Yara International YAR 1. apr 2020 336.60 +2.22   
 Zalaris ZAL 1. apr 2020 26.10 +0.38   
 Zenith Energy ZENA-ME 1. apr 2020 0.10 -12.17   
 Zwipe ZWIPE-ME 1. apr 2020 3.90 -1.52   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK