Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Finansielle tjenester OSE40 1. apr 2020 1 474.47 -0.81   
 Finansieringsselskaper OSE4020 1. apr 2020 506.71 +0.17   
 Fjord1 FJORD 1. apr 2020 38.00 +8.57   
 Fjordkraft Holding FKRAFT 1. apr 2020 67.00 -1.47   
 FLEX LNG FLNG 1. apr 2020 52.50 -1.13   
 Fondindeks OSEFX 1. apr 2020 709.82 +1.57   
 Forbruksvarer OSE25 1. apr 2020 514.05 +8.70   
 Forsikring OSE4030 1. apr 2020 675.06 -0.23   
 Forsyningsselskaper OSE5510 1. apr 2020 1 629.04 -0.28   
 Forsyningsselskaper OSE55 1. apr 2020 1 629.04 -0.28   
 Frontline FRO 1. apr 2020 106.10 +2.81   
 Funcom FUNCOM 1. apr 2020 16.82 -1.00   
 Gaming Innovation Group GIG 1. apr 2020 4.93 -1.40   
 GC Rieber Shipping RISH 1. apr 2020 5.60 +7.69   
 Gentian Diagnostics GENT-ME 1. apr 2020 41.60 -0.48   
 Gjensidige Forsikring GJF 1. apr 2020 177.20 -0.48   
 Golden Energy Offshore Service GEOS-ME 1. apr 2020 2.00 0.00   
 Golden Ocean Group GOGL 1. apr 2020 32.28 -2.00   
 Goodtech GOD 1. apr 2020 5.25 +2.94   
 Grieg Seafood GSF 1. apr 2020 103.50 +7.03   
 Grong Sparebank GRONG-ME 1. apr 2020 105.00 0.00   
 Gyldendal GYL 1. apr 2020 430.00 0.00   
 Hafnia Limited HAFNIA 1. apr 2020 16.50 -1.26   
 Handelsbanken Fonder AB OBXEXACT 1. apr 2020 63.35 +2.86   
 Handelsbanken Fonder AB OBXEXDBEAR 1. apr 2020 39.10 -3.81   
 Handelsbanken Fonder AB OBXEXDBULL 1. apr 2020 114.50 +3.71   
 Havila Shipping HAVI 1. apr 2020 2.14 +1.90   
 Havyard Group HYARD 1. apr 2020 1.90 -9.52   
 Helgeland Sparebank HELG 1. apr 2020 64.00 -2.29   
 Helsevern OSE35 1. apr 2020 474.19 +1.68   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK