Telenor ASA (TEL.OL)

Siste sluttkurs: 165.60 (+0.60), 16. jan 2019
Automatisk teknisk analyse
Middels lang sikt
Anbefaling en til seks måneders sikt
Svak kjøp
Candlesticks
Kort sikt
Middels lang sikt
Lang sikt
Full historikk
Oversikt
Totalanalyse
Analytikeranbefaling
Resultatanalyser
Innside
Sesongvariasjoner
Trading limits
Full rapport
Nøkkeltall
Sektor

Lav risiko

Likviditetsrisiko: LavVolatilitetsrisiko: Lav

Indikatorer 

Horisontal trend brutt opp

Trendgulv ved 144.84 (-12.5%).
Trendtak ved 164.78 (-0.5%).
Annualisert stigningstakt -4%.

Negativ volumbalanse

VolBal22: -34

Nøytralt momentum

RSI21: 48

Analyser


Kort

Middels

Lang

Totalt

Innside

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 16. jan 2019

Telenor ASA har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt etter at investorene stadig har gått oppover i pris for å komme seg inn. Et kjøpssignal er utløst og videre oppgang for aksjen indikeres. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 163 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumtopper og volumbunner korresponderer dårlig med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også negativ, noe som svekker trendbruddet. Aksjen anses samlet sett teknisk svakt positiv på mellomlang sikt.

Anbefaling en til seks måneders sikt: Svak kjøp (Score: 38)

Periode  
Vol.bal. Volatilitet Likviditet +/- %
1 dag-0.90%254.77+0.36%
1 uke-71.912.91%303.33-2.59%
1 måned-33.507.53%294.63+1.38%
3 måneder-19.3113.66%288.56+8.95%

Flere analyser av Telenor ASA

chart Telenor ASA (TEL) Candlesticks 22 Dager
Candlesticks
chart Telenor ASA (TEL) Kort sikt
Kort sikt: Hold
chart Telenor ASA (TEL) Middels lang sikt
Middels lang sikt: Svak kjøp
chart Telenor ASA (TEL) Lang sikt
Lang sikt: Hold
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK