Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 J.P. Kenny Petroleum JPK 9. apr 2021 5.85 0.00   
 Jinhui Shipping and Transportation JIN 9. apr 2021 7.24 +0.56   
 Jæren Sparebank JAREN 9. apr 2021 166.00 +2.47   
 Kahoot! KAHOT 9. apr 2021 88.60 -1.34   
 Kalera KAL 9. apr 2021 35.90 +0.28   
 Kid KID 9. apr 2021 104.00 +0.97   
 Kitron KIT 9. apr 2021 22.55 -1.96   
 Klaveness Combination Carriers KCC 9. apr 2021 44.00 -3.08   
 KMC Properties KMCP 9. apr 2021 6.82 -1.16   
 Komplett Bank KOMP 9. apr 2021 10.74 +3.67   
 Kongsberg Automotive KOA 9. apr 2021 2.82 -1.94   
 Kongsberg Gruppen KOG 9. apr 2021 209.40 +0.87   
 Kraft Bank KRAB 9. apr 2021 12.30 +0.41   
 Kyoto Group KYOTO 9. apr 2021 44.59 0.00   
 Lerøy Seafood Group LSG 9. apr 2021 75.10 +0.05   
 Lifecare LIFE 9. apr 2021 4.11 -3.30   
 Lillestrøm Sparebank LSTSB 9. apr 2021 151.00 +2.03   
 Link Mobility Group Holding LINK 9. apr 2021 45.74 +2.82   
 Magnora MGN 9. apr 2021 27.90 +4.30   
 Magseis Fairfield MSEIS 9. apr 2021 4.96 -0.80   
 Medistim MEDI 9. apr 2021 260.50 -1.14   
 Melhus Sparebank MELG 9. apr 2021 141.00 0.00   
 Meltwater MWTR 9. apr 2021 55.03 -4.30   
 Mercell Holding MRCEL 9. apr 2021 11.48 +2.14   
 Mintra Holding MNTR 9. apr 2021 6.91 +5.50   
 Mowi MOWI 9. apr 2021 212.00 +0.86   
 MPC Container Ships MPCC 9. apr 2021 10.34 +0.39   
 MPC Energy Solutions MPCES 9. apr 2021 39.30 0.00   
 Multiconsult MULTI 9. apr 2021 173.50 +0.29   
 Napatech NAPA 9. apr 2021 20.00 -2.91   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK