Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.
 Observe Medical OBSRV 9. apr 2021 28.50 +1.06   
 OBX Price Index OBXP 9. apr 2021 508.14 -0.32   
 OBX-indeks OBX 9. apr 2021 940.14 -0.20   
 Ocean Sun OSUN 9. apr 2021 34.10 -2.85   
 Ocean Yield OCY 9. apr 2021 29.06 -0.82   
 Oceanteam OTS 9. apr 2021 3.44 -1.43   
 Odfjell A ODF 9. apr 2021 28.70 +0.35   
 Odfjell B ODFB 9. apr 2021 28.80 +2.13   
 Odfjell Drilling ODL 9. apr 2021 20.64 -2.82   
 OHT OHT 9. apr 2021 19.30 -3.02   
 OKEA OKEA 9. apr 2021 13.30 -2.21   
 Okeanis Eco Tankers OET 9. apr 2021 75.20 -0.53   
 Olav Thon Eiendomsselskap OLT 9. apr 2021 163.40 +0.25   
 Orkla ORK 9. apr 2021 86.56 +0.12   
 OSE All share PR OSEAP 9. apr 2021 475.50 -0.32   
 OSEBX Benchmark PR OSEBP 9. apr 2021 446.96 -0.15   
 OSEBX STB Index OSEBS 9. apr 2021 274.59 0.00   
 OSEBX STB Index PR OSEPB 9. apr 2021 110.78 0.00   
 OSEBXG Index OSEBG 9. apr 2021 1 033.85 -0.08   
 OSEBXG Index PR OSEPX 9. apr 2021 111.25 -0.19   
 OSEEXR Index OSEER 9. apr 2021 2 596.55 +1.07   
 OSEEXR Index PR OSEXP 9. apr 2021 114.74 +0.97   
 OSEMX Mid Cap PR OSEMP 9. apr 2021 157.50 -0.03   
 OSESX Small Cap PR OSESP 9. apr 2021 455.06 -0.07   
 Oslo all-share-index OSEAX 9. apr 2021 1 147.37 -0.26   
 Oslo Børs Equity Certificate Index PR OSEEP 9. apr 2021 113.26 +0.73   
 Oslo Børs Mid Cap Index OSEMX 9. apr 2021 205.49 +0.06   
 Oslo Børs OBX Oil Service Index OBOSX 9. apr 2021 43.90 +1.36   
 OSLO Energy Index SSENX 9. apr 2021 163.51 -1.07   
 OSLO Seafood Index SSSFX 9. apr 2021 1 750.93 +0.57   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK