Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.

Vis filter
 Lerøy Seafood Group LSG 29. jul 2021 80.50 -0.89   
 Lifecare LIFE 29. jul 2021 2.13 -0.93   
 Lillestrøm Sparebank LSTSB 29. jul 2021 162.00 0.00   
 Link Mobility Group Holding LINK 29. jul 2021 32.50 +1.18   
 Lumarine AS LUMA 0.00 0.00   
 Lytix Biopharma LYTIX 29. jul 2021 13.25 0.00   
 M Vest Water MVW 29. jul 2021 16.70 0.00   
 Magnora MGN 29. jul 2021 16.30 +0.49   
 Magseis Fairfield MSEIS 29. jul 2021 3.27 +2.18   
 Medistim MEDI 29. jul 2021 311.00 -0.48   
 Melhus Sparebank MELG 29. jul 2021 143.00 -0.69   
 Meltwater MWTR 29. jul 2021 40.81 +1.95   
 Mercell Holding MRCEL 29. jul 2021 9.20 +0.22   
 Mintra Holding MNTR 29. jul 2021 5.59 0.00   
 Mowi MOWI 29. jul 2021 225.60 -0.31   
 MPC Container Ships MPCC 29. jul 2021 22.60 +5.12   
 MPC Energy Solutions MPCES 29. jul 2021 32.16 -0.14   
 Multiconsult MULTI 29. jul 2021 182.50 -0.27   
 Måsøval MAS 29. jul 2021 40.00 0.00   
 Napatech NAPA 29. jul 2021 19.50 +4.84   
 Navamedic NAVA 29. jul 2021 21.10 +2.93   
 Nekkar NKR 29. jul 2021 9.34 +0.43   
 NEL NEL 29. jul 2021 16.98 -0.35   
 Netoil Capital Ltd JPK 29. jul 2021 5.85 0.00   
 Netoil Capital Ltd NOC 29. jul 2021 4.80 0.00   
 NEXT Biometrics Group NEXT 29. jul 2021 6.15 +0.82   
 Nidaros Sparebank NISB 29. jul 2021 107.00 +1.90   
 NORBIT NORBT 29. jul 2021 19.05 -2.06   
 Norcod NCOD 29. jul 2021 111.20 +1.09   
 Nordhealth A NORDH 29. jul 2021 39.52 0.00   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK