Aksjer

Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.

Vis filter
 OSEEXR Index PR OSEXP 28. jul 2021 125.29 +0.64   
 OSEMX Mid Cap PR OSEMP 28. jul 2021 159.51 +0.55   
 OSESX Small Cap PR OSESP 28. jul 2021 451.35 +0.30   
 Oslo all-share-index OSEAX 28. jul 2021 1 202.25 -0.22   
 Oslo Børs Equity Certificate Index PR OSEEP 28. jul 2021 123.68 +0.59   
 Oslo Børs Mid Cap Index OSEMX 28. jul 2021 211.00 +0.56   
 Oslo Børs OBX Oil Service Index OBOSX 28. jul 2021 36.70 -6.64   
 OSLO Energy Index SSENX 28. jul 2021 170.75 -1.97   
 OSLO Seafood Index SSSFX 28. jul 2021 1 824.12 +0.49   
 OSLO Shipping Index SSSHX 28. jul 2021 225.48 +0.28   
 Otello Corporation OTEC 28. jul 2021 34.05 -1.02   
 Otovo OTOVO 28. jul 2021 11.85 +2.61   
 Panoro Energy PEN 28. jul 2021 21.25 +0.24   
 Pareto Bank PARB 28. jul 2021 55.10 +0.18   
 PatientSky Group PSKY 28. jul 2021 4.20 +5.00   
 PCI Biotech Holding PCIB 28. jul 2021 24.94 -0.16   
 Petrolia PSE 28. jul 2021 8.10 -0.74   
 PetroNor E&P Limited PNOR 28. jul 2021 1.21 +0.67   
 Pexip Holding PEXIP 28. jul 2021 70.85 +0.93   
 PGS PGS 28. jul 2021 4.50 +2.09   
 Philly Shipyard PHLY 28. jul 2021 56.80 0.00   
 Photocure PHO 28. jul 2021 130.30 -0.53   
 Pioneer Property Group Pref PPG 28. jul 2021 103.00 +0.98   
 Play Magnus PMG 28. jul 2021 19.72 -1.00   
 Polaris Media POL 28. jul 2021 70.00 0.00   
 poLight PLT 28. jul 2021 185.00 -4.24   
 Prosafe PRS 28. jul 2021 1.71 +8.35   
 Protector Forsikring PROT 28. jul 2021 91.60 +0.22   
 Proximar Seafood PROXI 28. jul 2021 7.78 -0.21   
 Pryme PRYME 28. jul 2021 46.00 -3.77   
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK